2011

ilustrace

Vydáno

Zpráva o činnosti NKS za období leden - prosinec 2011

Dne 15. února 2012 vláda ČR vzala na vědomí pravidelnou zprávu o činnosti, která informuje o aktivitách Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v ČR za rok 2011. Tato zpráva uvádí, že během minulého roku se činnost NKS zaměřila na plnění úkolů stanovených Národním plánem zavedení eura v ČR, a to v rámci přijatých opatření na personální i obsahovou redukci prováděných aktivit.

Vydáno

Budoucnost eurozóny a role České republiky

Mezinárodní konferenci s uvedeným názvem pořádá Evropské hnuti v České republice ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v ČR, Úřadem vlády ČR, Polským předsednictvím v Radě EU a Francouzským velvyslanectvim v ČR.

Datum konání: pondělí 24. října 2011, od 14:00 do 19:00 hodin.
Místo: Malostranský palác v Praze (Matematicko-fyzikální fakulta UK, Malostranské náměstí 25).

Na konferenci vystoupí:
VOJTĚCH BELLING, státní tajemník pro evropské záležitosti, Úřad vlády ČR
PAT COX, bývalý předseda Evropského parlamentu, předseda European Movement International
OLDŘICH DĚDEK, národní koordinátor pro zavedení eura v ČR, Ministerstvo financí
VLADIMÍR DLOUHÝ, člen Národní ekonomické rady vlády, ekonomický poradce Goldman Sachs
PIERRE LEVY, velvyslanec Francouzské republiky v ČR
PAVEL MERTLÍK, hlavní ekonom Raiffeisenbank a bývalý ministr financí
JAN MICHAL, vedoucí zastoupení Evropské komise v ČR
JAN MLÁDEK, stínový ministr financí za ČSSD, předseda družstva Fontes Rerum
DARIUSZ ROSATI, poslanec polského Sejmu, bývalý ministr zahraničí a člen Rady monetarní politiky Polské národní banky
MIROSLAV SINGER, guvernér České národní banky
RADEK ŠPICAR, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost
MARTIN ŠUSTER, ředitel odboru výzkumu, Slovenská národní banka
JOSEF ZIELENIEC, předseda Evropského hnutí v ČR

Cílem konference je reflektovat aktualní situaci, v níž se nachází eurozóna, a především nastínit perspektivy dalšího vývoje. Zvláštní důraz bude kladen na roli zemí střední Evropy a na pozici, kterou by v dalším vývoji měla zaujmout Česká republika. Diskuse je určena pro české představitele, kteří se vývojem evropské integrace a eurozóny zabývají na úrovni politických stran, státni správy, soukromého sektoru, výzkumných organizací, akademických pracovisť a médií.

Tlumočeni do češtiny a angličtiny je zajištěno.

Organizátoři prosí o potvrzeni účasti do středy 19. října na e-mail registrace@europeanmovement.cz.

Vydáno

Soutěž na pamětní 2-eurovou minci

Při příležitosti desetiletého výročí zavedení eurových bankovek a mincí do oběhu byla Evropskou komisí vyhlášena veřejná soutěž na společnou pamětní 2-eurovou minci. Cílem soutěže je připomenout významný okamžik, jenž zasáhl do běžného života všech občanů eurozóny. Proto všech dosavadních 17 členských zemí eurozóny vydá začátkem roku 2012 stejnou pamětní minci s vítězným návrhem. Soutěže se může zúčastnit každý občan členského státu eurozóny, jemuž ke konci roku 2011 bude nejméně 12 let. Více podrobností o soutěži se lze dozvědět na stránkách

http://www.eurocoin-competition.eu/.

euro coin comp