Národní koordinátor

Národní koordinátor odpovídá za koordinaci příprav na zavedení eura v ČR. Stojí v čele národní koordinační skupiny, sleduje činnost pracovních skupin, účastní se jednání pracovních výborů Evropské komise a komunikuje s veřejností o problematice eura. Do této funkce je jmenován vládnou ČR. Tato pozice je v současné době neobsazena.

ilustrace

Odborný profil

Dne 28. března 2007 vláda jmenovala do funkce národního koordinátora prof. Ing. Oldřicha Dědka, CSc., který tuto funkci vykonával do 28. února 2017.