2007

ilustrace

Vydáno

Konference "Euro-naše příští měna" se konala 4. října 2007

Organizační výbor Národní koordinační skupiny pro zavedení eura uspořádal ve spolupráci se společností Economia a.s. konferenci věnovanou problematice budoucího začlenění České republiky do eurozóny. Nad konferencí převzal záštitu ministr financí Miroslav Kalousek, který pozdravil přítomné úvodním projevem. Jako hlavní host konference vystoupil slovenský vládní zmocněnec pro zavedení eura Igor Barát. Mezi pozvanými řečníky byli přední čeští ekonomové z oblasti akademické sféry i z praxe. Přednesené příspěvky byly zaměřeny jak na výzkumná témata související s přechodem na společnou měnu, tak praktické aspekty Národního plánu zavedení eura v ČR.

Vydáno

Problematika eura diskutována na semináři v Poslanecké sněmovně

Národní koordinátor pro zavedení eura Oldřich Dědek a členové Pracovní skupiny pro informatiku a statistiku se zúčastnili semináře "Euro v České republice", pořádaného  parlamentním výborem pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Účelem semináře, který uvedl předseda výboru Tom Zajíček, bylo informovat o současných aktivitách zaštítěných Organizačním výborem Národní koordinační skupiny a Pracovní skupinou pro informatiku a statistiku.