Prohlášení o přístupnosti

Vydáno

Stránky Ministerstva financí České republiky se snaží o naprosto maximální přístupnost svého obsahu i funkčnosti. Splňuje všechny důležité zásady přístupnosti podle metodiky Blind Friendly Web i WCAG 1.0 a Pravidla tvorby přístupného webu připravená pro účely novely Zákona č. 365/2000 Sb., informačních systémech veřejné správy.

Forma uveřejňovaných informací je v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti), a splňuje všechna pravidla uveřejněná v příloze této vyhlášky.

Celý web je definován v relativních jednotkách a jeho obsah lze jednoduše zvětšovat a zmenšovat pomocí standardních nástrojů internetových prohlížečů.
Struktura layoutu i obsahu je vytvořena strukturálním XHTML 1.0 Transitional. Vizuální prezentace pak pomocí kaskádových stylů (CSS).

Certifikát