Pracovní skupina pro veřejné finance a veřejnou správu

odbor 27 - Finanční trhy I
odbor 27 - Finanční trhy I

Vydáno

Gestor: Ministerstvo financí

Úkoly pracovní skupiny pro veřejné finance a veřejnou správu jsou zejména:

  • Identifikace potřeb technické konverze finančních informačních systémů v resortech veřejné správy a na samosprávné úrovni.
  • Stanovení postupu a harmonogramu realizace technické konverze informačních systémů.
  • Identifikace potřebných změn v právních předpisech.
  • Identifikace potřebných změn souvisejících se sestavováním státního a územních rozpočtů a se správou státního dluhu a finančního majetku státu.
  • Vypracování koncepce přepočítání tarifních mezd a platů zaměstnanců veřejné správy, daní, sociálních dávek, důchodů, poplatků a úpravy daňového systému.
  • Vypracování rámcové představy o rozsahu nákladů na technickou a administrativní konverzi pro sektor veřejné správy.
  • Stanovení kontrolních termínů postupu prací.

Členy této pracovní skupiny jsou zástupci Ministerstva financí, Generálního ředitelství cel, Ministerstva vnitra, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva zdravotnictví, Úřadu vlády ČR, České národní banky, Asociace krajů ČR a Svazu měst a obcí ČR.

 

Výstupy pracovní skupiny a související dokumenty

Indikativní harmonogram úkolů pracovní skupiny NKS pro veřejné finance a veřejnou správu
Zpráva o plnění Národního plánu zavedení eura v ČR – 2010.