Pracovní skupina pro komunikaci

odbor 27 - Finanční trhy I
odbor 27 - Finanční trhy I

Vydáno

Gestor: Ministerstvo financí ve spolupráci s Českou národní bankou

Úkoly pracovní skupiny pro komunikaci jsou zejména:

  • Příprava návrhu komunikační strategie zavedení eura v ČR.
  • Příprava podkladů ke komunikaci specifických témat.
  • Účast na komunikaci výstupů ostatních pracovních skupin NKS.
  • Monitoring zahraničních zkušeností v oblasti zavádění eura.

Členy pracovní skupiny jsou zástupci Ministerstva financí, České národní banky, Úřadu vlády ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva zahraničních věcí.

 

Výstupy pracovní skupiny a související dokumenty

Indikativní harmonogram úkolů pracovní skupiny NKS pro komunikaci
Zpráva o plnění Národního plánu zavedení eura v ČR – 2010

Communication Strategy in the Last Phases of the Completion of EMU
COM(2000) 57 final

Commission Communication on the Information Strategy for the Euro
COM (1998) 39 final