Pracovní skupina pro finanční sektor

odbor 27 - Finanční trhy I
odbor 27 - Finanční trhy I

Vydáno

Gestor: Česká národní banka

Úkoly pracovní skupiny pro finanční sektor jsou zejména:

  • Vypracování plánu konverze platebních a zúčtovacích systémů, které jsou nositeli finančních informací v rámci institucí finančního sektoru.
  • Koordinace technických a systémových aspektů budoucího zapojení České republiky do Jednotného eurového platebního prostoru (SEPA).
  • Vypracování plánu způsobu obstarání eurových bankovek a mincí.
  • Vypracování logistického plánu distribuce oběživa do komerčních bank a maloobchodního sektoru.
  • Vypracování plánu postupů a harmonogramu distribuce eurového oběživa obyvatelstvu a nefinančním organizacím.
  • Vypracování plánu postupů a způsobů stahování české měny od obyvatelstva a nefinančních organizací včetně návrhu limitních termínů pro výměnu bankovek a mincí.
  • Vypracování a průběžné aktualizování rámcového odhadu přímých jednorázových nákladů spojených se zavedením eura v ČR za finanční sektor.
  • Vypracování krizového scénáře pro případ selhání některé ze součástí procesu přechodu na jednotnou měnu.

Členy pracovní skupiny jsou zástupci České národní banky, Ministerstva financí, České bankovní asociace, Komory auditorů ČR, Svazu průmyslu a dopravy ČR, České pošty a Burzy cenných papírů.

 

Výstupy a související dokumenty

Indikativní harmonogram úkolů pracovní skupiny NKS pro finanční sektor
Zpráva o plnění Národního plánu zavedení eura v ČR – 2010.

Příprava finančního sektoru ČR na zavedení eura
Listopad 2009.

Aktualizace úkolů ČNB v souvislosti se zavedením eura v ČR
Schváleno Bankovní radou ČNB dne 11. října 2007.