Pracovní skupina pro nefinanční sektor a ochranu spotřebitele

odbor 27 - Finanční trhy I
odbor 27 - Finanční trhy I

Vydáno

Gestor: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Úkoly pracovní skupiny pro nefinanční sektor a ochranu spotřebitele jsou zejména:

  • Vymezení rozsahu a potřeby technické konverze informačních systémů v sektoru nefinančních organizací.
  • Identifikace možností maloobchodu pro proces výměny měny po dobu duálního oběhu.
  • Stanovení principů ochrany spotřebitele před neodůvodněnými cenovými důsledky měnové konverze včetně pravidel konverze cen na euro a duálního oceňování.
  • Příprava metodického doporučení postupů na podnikové úrovni v souvislosti se zaváděním eura.
  • Vypracování odhadu nákladů na zavedení eura v sektoru nefinančních podnikatelských subjektů a neziskových organizací.
  • Stanovení harmonogramu plnění jednotlivých úkolů a určení kontrolních termínů postupu prací.

Členy pracovní skupiny jsou zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva financí, Ministerstva pro místní rozvoj, České obchodní inspekce, Hospodářské komory ČR, Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, Sdružení obrany spotřebitelů, Sdružení českých spotřebitelů, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Sdružení podnikatelů a živnostníků.

 

Výstupy pracovní skupiny a související dokumenty

Indikativní harmonogram úkolů pracovní skupiny NKS pro nefinanční sektor a ochranu spotřebitele
Zpráva o plnění Národního plánu zavedení eura v ČR – 2010.