Duální označování

odbor 27 - Finanční trhy I
odbor 27 - Finanční trhy I

Vydáno

Motivový obrázekDuální označování peněžních částek náleží mezi základní opatření organizovaného přechodu z národní měny na jednotnou měnu euro. Spočívá v uložené povinnosti zobrazovat po určitou dobu vybrané peněžní částky současně v českých korunách a eurech, a to podle závazných pravidel pro přepočet peněžních částek. Aplikací tohoto nástroje jsou sledovány dva základní cíle:

  • Poskytnout efektivní pomůcku pro přivykání si nové peněžní jednotce, kterou si občané postupně osvojují.
  • Vytvořit vyšší tlak na obchodníky, aby přechod na euro nebyl zneužíván k neodůvodněnému zvyšování cen s negativními dopady na inflaci.

Duální označování bude vyžadováno v takovém rozsahu, aby sloužilo všestranné ochraně zájmů občanů a spotřebitelů při přechodu na jednotnou měnu. Za relevantní oblasti lze považovat:

  • ceny výrobků a služeb pro konečnou spotřebu;
  • ceny nemovitostí a dalších majetkových hodnot;
  • ceny finančních služeb a dalších majetkových hodnot;
  • mzdy, platy a další odměny;
  • dávky důchodového a nemocenského pojištění a ostatní sociální dávky;
  • platby zdravotního pojištění;
  • daně, poplatky, cla a pokuty.

Ve vybraných a odůvodněných případech bude možné určité subjekty buď zcela osvobodit od povinnosti duálního označování nebo jim umožnit zjednodušené postupy.

Národní plán zavedení eura předpokládá, že povinnost duálního označování vznikne jeden měsíc po nabytí právní účinnosti přepočítacího koeficientu a zanikne na konci roku, ve kterém euro bude zavedeno. V souladu s obecnou praxí rovněž uvádí, že v oblasti cen výrobků a služeb budou povinnosti duálního označování podléhat pouze obchodní vztahy podnikatelů vůči spotřebitelům, nikoliv obchodní vztahy mezi státem a podnikatelskými subjekty či obchodní vztahy mezi podnikatelskými subjekty navzájem. Povinnost duálního označování by měla trval po celý rok, v němž bude euro zavedeno.

Ucelenou informaci o dané výseči příprav na zavedení eura v ČR podává metodický text Doporučené postupy při duálním označování spotřebitelských cen, který byl zpracován Organizačním výborem NKS. V konečné fázi bude tato problematika závazným způsobem upravena Obecným zákonem o zavedení eura v ČR a rozpracována v dílčích prováděcích předpisech.