Výhody a rizika eura

Spolu s politickým významem eura při sjednocování Evropy přináší tato měna též četné ekonomické efekty. A to pro oba dva hlavní ekonomické sektory, jimiž jsou podniky a domácnosti. Spojena je též s důležitými makroekonomickými přínosy, které převažují nad makroekonomickými náklady.

ilustrace

Výhody pro spotřebitele

Euro přinese českým domácnostem výhody snadno porovnatelných cen, pohodlnějšího cestování do zahraničí a bezpečnějšího investování. Euro je stabilní měna, která si udržuje kupní sílu a chrání úspory před znehodnocováním. Na nahrazení české koruny eurem český spotřebitel neprodělá.

Výhody pro podniky

Euro přinese českým podnikům trvalé výhody z odstranění kurzového rizika a ze snížení transakčních nákladů, což obojí přispívá k vyšší stabilitě podnikání. Česká ekonomika se stane atraktivnějším místem pro přímé zahraniční investice, což přispěje k vytváření nových pracovních příležitostí.

Makroekonomické přínosy

Členstvím v eurozóně Česká republika získá právo spolurozhodovat o měnové politice v eurozóně. Nebude však moci již provádět vlastní měnovou politiku. Také bude vystavena zvýšenému tlaku na obezřetnou fiskální a hospodářskou politiku. Celková bilance kladů a záporů nicméně bude pozitivní.

Náklady a rizika

Zavedení eura je spojováno s některými riziky. Často zmiňovaná je ztráta samostatné měnové politiky a také obava, že s eurem přichází zdražování. Krizové období si navíc vynutilo vytvoření nákladných záchranných mechanismů. Nejedná se však o fatální problémy, jejichž dopady se nedají minimalizovat.