Zavedení eurového oběživa

odbor 27 - Finanční trhy I
odbor 27 - Finanční trhy I

Vydáno

Motivový obrázekPodle odhadu České národní banky bude nutné při zavádění eura vpravit do oběhu až 250 miliónů kusu eurobankovek a kolem 1 miliardy euromincí. Zvládnutí počátečního náporu v pohybu eurového oběživa bude po technické i časové stránce vysoce náročné. Organizačně bude probíhat po linii více procesů, které budou důsledně koordinovány.

  • Prvotní dodávky eurobankovek. V rámci příprav na rozšíření eurozóny budou České republice po dohodě s ECB zapůjčeny eurové bankovky ze zásob některých členských centrálních bank Eurosystému. Pro tento účel ČNB vypracuje odhad potřebného množství bankovek včetně logistických zásob. Převoz bankovek na území ČR bude možný až po zrušení výjimky na zavedení eura, tedy přibližně půl roku před přechodem na jednotnou měnu. Zapůjčené bankovky budou spláceny z produkce bankovek, kterou bude ČNB zajišťovat v následujících letech.
  • Prvotní dodávky euromincí. Přípravné práce související s výběrem motivů pro národní stranu českých euromincí budou zahájeny nejméně tři roky před uvažovaným termínem zavedení eura. Samotná výroba českých euromincí a jejich doprava na území ČR bude možná až po zrušení výjimky na zavedení eura. Vzhledem ke krátkému času bude patrně rozdělena mezi více výrobců.
  • Předzásobení bank (frontloading). S přibližným předstihem tří měsíců před zavedením eura ČNB poskytne bankám formou zápůjčky eurové oběživo. Banky tyto zápůjčky zajistí zástavou v souladu s předpisy ECB. Bankovky a mince, jež byly v rámci předzásobení zapůjčeny, nebude dovoleno před dnem přechodu na euro vydávat do oběhu.
  • Druhotné předzásobení nefinančních podniků (subfrontloading). Přibližně měsíc před zavedením eura banky budou moci v souladu se stanovenými podmínkami poskytnout eurové oběživo, které obdržely v rámci předzásobení od ČNB, vybraným subjektům nefinančního sektoru (obchodům, provozovatelům bankomatů aj.). Takto poskytnutá hotovost nebude moci být uváděna do oběhu před dnem přechodu na euro. Druhotné předzásobení veřejnosti nebude povoleno.
  • Nákup eurového oběživa. Vzhledem ke skutečnosti, že euro je reálně existující měna, mohou se banky, nefinanční podniky i veřejnost bez jakýchkoli omezení předzásobit eurovou hotovostí nákupem této měny za tržní cenu.
  • Startovací balíčky pro domácnosti a podniky. Tyto jednotné sady eurových mincí bude možné si zakoupit před zahájením oficiální platnosti nové měny. Vedle svého základního účelu, jímž je seznámit se s národní podobou eurových mincí, představují též určitou minimální základní hotovost v prvních dnech po zavedení eura. Úkolem startovacích balíčků nebude předzásobit eurovou hotovostí podnikatele.
  • Zásobení a konverze bankomatů. Počet peněžních bankomatů v ČR neustále roste. Provozovatelé bankomatů, servisní organizace a bezpečnostní agentury budou muset v relativně krátkém časovém období zajistit změnu software, hardware a naplnění bankomatů tak, aby při přechodu na měnu euro nebyl narušen hotovostní peněžní oběh. Obdobně bude nutné upravit prodejní a jiné automaty a další zařízení přijímající bankovky a mince.