Plnění vstupních podmínek

Členství v eurozóně od České republiky vyžaduje, stejně jako od kteréhokoli jiného státu EU usilujícího o zavedení eura, splnění určitých požadavků, známých jako maastrichtská konvergenční kritéria. Udržitelnému plnění těchto kritérií spolu s dalšími náležitostmi se pravidelně věnuje vláda ČR.

ilustrace

Kritérium cenové stability

Do eurozóny mohou vstupovat pouze země s trvale nízkou inflací, odpovídající požadavkům cenové stability, jak je vymezila Maastrichtská smlouva. Česká republika se vyznačuje dlouhodobým plněním inflačního kritéria.

Kritérium úrokových sazeb

Do eurozóny mohou vstupovat pouze země s trvale nízkou úrovní dlouhodobých úrokových sazeb, v níž se odráží udržitelnost konvergence. Česká republika se vyznačuje bezproblémovým plněním úrokového kritéria.

Kritérium směnného kurzu

Do eurozóny mohou vstupovat pouze země, jejichž měna úspěšně absolvovala dvouletý pobyt v kurzovém uspořádání ERM II. Česká republika o členství v ERM II nezažádala, nemůže být proto z pohledu kurzového kritéria hodnocena.

Kritérium veřejného deficitu

Do eurozóny mohou vstupovat pouze země se zdravými veřejnými financemi, které splňují dané požadavky na velikost veřejného deficitu. Česká republika se doposud nemůže prokázat trvalým plněním deficitního kritéria.

Kritérium veřejného dluhu

Do eurozóny mohou vstupovat pouze země s veřejnými financemi, které splňují stanovené požadavky na velikost veřejného dluhu. Česká republika se může prokázat dlouhodobým plněním dluhového kritéria.

Právní konvergence

Nedílnou součástí hodnotících procedur je zkoumání slučitelnosti vnitrostátních právních předpisů s ustanoveními evropské legislativy hospodářské a měnové unie. České právní předpisy prozatím nejsou plně slučitelné.

Analýzy sladěnosti

Analýzy ekonomické sladěnosti zkoumají vybrané aspekty reálné ekonomiky, jež jsou důležité pro zodpovězení otázky, zda zavedení jednotné měny přispěje k upevnění ekonomické stability a výkonnosti české ekonomiky.