Lotyšsko finišuje s přípravami na zavedení eura

prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc.
prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc. národní koordinátor pro zavedení eura v ČR

Vydáno

Národní strana lotyšské jednoeurové minceOd prvního ledna 2014 se Lotyšsko stane v pořadí již osmnáctou členskou zemí eurozóny a šestou mezi novými členy EU (po Slovinsku, Kypru, Maltě, Slovensku a Estonsku). Tento krok navazuje na rozhodnutí Rady EU, která v červenci 2013 dospěla k závěru, že jmenovaná pobaltská republika splnila nutné podmínky pro přijetí společné evropské měny. Čas zbývající do konce tohoto roku je nyní využíván k intenzivním přípravám na zavedení eura. Jejich hodnocení je obsahem Dvanáctá zpráva o praktických přípravách na budoucí rozšíření eurozóny (.PDF, 187 kB), kterou v červenci tohoto roku publikovala Evropská komise.

Koordinací praktických příprav v Lotyšsku je pověřen Řídící výbor, jemuž předsedá státní tajemník Ministerstva financí. Činnost vyvíjí pět pracovních skupin, a to pro oblasti státní správy, peněžního a platebního styku, nefinančních podniků a spotřebitelů, finančního systému, osvěty a komunikace. Pracovní skupiny jsou koordinovány projektovým manažerem pro euro, který je podřízen Řídícímu výboru. Hlavním styčným bodem pro komunikaci je eurokancelář, začleněná do organizační struktury Ministerstva financí.

Lotyšsko použije při přechodu na euro scénář velkého třesku, jímž se rozumí současné zavedení eura do hotovostního i bezhotovostního oběhu. Začátek předzásobení bankovního sektoru eurovým oběživem je naplánován na 1. listopad 2013. Návazné předzásobení velkých klientů komerčních bank začne 10. prosince 2013. Polovina mincí určených k předzásobení bude vyčleněna na počáteční sady pro občany a maloobchodníky. Jedna sada pro občany bude obsahovat mince v hodnotě 14,23 EUR, pro maloobchodníky v hodnotě 200 EUR. Zahájení prodeje počátečních sad začne 10. prosince 2013. Připraveny budou i zvláštní sady pro sběratele.

Počítá se s využitím řady opatření, jež mají snížit množství národní měny podléhající fyzické směně na eura: neomezená výměna mincí v Lotyšské národní bance, postupné stahování bankovek o vysokých nominálních hodnotách, nezpoplatněné ukládání mincí u největších bank. Banky a směnárny budou povinny používat oficiální přepočítací koeficient a veškeré servisní poplatky uvádět zvlášť. Banky jsou žádány, aby v průběhu několika týdnů před a po zavedení eura nevydávaly bankovky velkých nominálních hodnot, které působí maloobchodu problémy při vracení v eurech. Bankomaty, které nebudou technicky připraveny na vydávání eurobankovek od první hodiny dne zavedení eura, by měly být vyřazeny z provozu.

Povinné duální označování cen v latech a eurech bude zahájeno tři měsíce před zavedením eura a bude trvat po dobu šesti měsíců ode dne zavedení eura. Evropská komise doporučuje jasně sdělit veřejnosti datum ukončení duálního označování a regulatorními prostředky zajistit, aby tak bylo nejpozději k 1. lednu 2015. Úkolem komunikační kampaně bude objasnit, že přepočet na eurové částky nepovede ke zvýšení inflace. K tomu by mohl svádět fakt, že jeden lat má větší hodnotu než jedno euro, 1 EUR =  0,702804 LVL. Nová cenová hladina v eurech bude proto opticky posazena výše, než je ta současná v latech.

Ve snaze předejít fámám o zdražování kvůli zavedení eura speciální společnost od ledna 2013 sleduje 120 položek často kupovaného zboží a služeb v sedmi největších městech Lotyšska. Výsledky tohoto šetření jsou pravidelně zveřejňovány na webových stránkách Ministerstva hospodářství. Toto ministerstvo také připravilo kampaň s názvem Poctivý subjekt zavádějící euro, která vyzývá podniky, aby se zavázaly dodržovat pravidla přechodu na euro. Registrované subjekty obdrží logo potvrzující účast v kampani a zaneseny budou na „bílou listinu“. Firmy, které nenapraví zjištěné porušení přijatých závazků či použijí nekalé obchodní praktiky, budou zařazeny na veřejně dostupnou „černou listinu“. Podněty k šetření za porušování pravidel duálního označování budou spotřebitelé moci podávat pomocí zvláštní telefonní  linky, e-mailem i poštou.

Průzkumy veřejného mínění ukazují na stále nízkou podporu, kterou má zavedení eura u obyvatel Lotyšska. Převažují obavy z podvodných praktik a ze ztráty kupní síly. Jedním z hlavních cílů komunikační strategie je proto tuto situaci zvrátit. Zvláštní pozornost bude věnována obyvatelům, kteří žijí v odlehlých oblastech, a nejrůznějším zranitelným skupinám (starší občasné, občané s nižším stupněm vzdělání, zdravotně postižené osoby). Ministerstvo financí musí zajistit plně transparentní a nediskriminační zadávání veřejných zakázek při realizaci aktivit komunikační strategie. V rámci dohody o partnerství Komise podpoří komunikační plány jak formou nepeněžních příspěvků, tak i peněžním plněním do výše 50 % způsobilých nákladů. Evropská centrální banka se na celonárodní informační kampani o euru podílí organizováním řady akcí pro veřejnost. Hlavním zdrojem informací pro lotyšskou veřejnost jsou webové stránky věnované přechodu na euro http://www.eiro.lv/.