Slovenské přípravy na euro

oddělení 1002 - Vládní a parlamentní agenda
oddělení 1002 - Vládní a parlamentní agenda

Vydáno

Dne 8. července 2008 ministři financí a hospodářství sdružení v Radě ECOFIN definitivně potvrdili zavedení eura na Slovensku od 1. ledna 2009. Slovenská ekonomika vstoupí do eurozóny s přepočítacím koeficientem 30,1260 slovenských korun za euro, podle něhož budou přepočteny všechny peněžní částky. Eurem se tedy začne platit na Slovensku od začátku příštího roku, od 24. srpna však již slovenským obchodníkům vzniká povinnost tzv. duálního označování cen.

Duální označování cen spočívá v uvádění cen v původních slovenských korunách a nově i v eurech. Účelem tohoto opatření je ulehčit občanům přivykání si nové měně a novým cenovým relacím. Bezprostřední porovnatelnost cen v korunách a eurech také umožní snadnou kontrolu obchodníků, zda nezneužívají zavedení eura k neodůvodněnému zyšování cen.

Obrázek: Duální označování na Slovensku, ilustrační foto

Duální označování cen výrobků a služeb se na Slovensku vyznačuje následujícími vlastnostmi:

  • Povinnost uvádět ceny v korunovém a eurovém vyjádření začíná měsíc po zveřejnění oficiálního přepočítacího koeficientu v Úředním věstníku Evropské unie (tj. od 24. srpna 2008) a končí jeden rok po zavedení eura (tj. 31. prosince 2009).
  • Pro stanovení cen v eurech musí být použit výhradně oficiální přepočítací koeficient. Výsledná částka musí být uvedena v souladu s pravidly zaokrouhlování na dvě desetinná místa, u vybraných výrobků je požadována ještě vyšší míra přesnosti (na čtyři desetinná místa se budou zaokrouhlovat jednotkové ceny vodného a stočného, ceny tepla, elektřiny a plynu, ceny elektronických komunikačních služeb).
  • Součástí povinnosti duálního označování cen je též povinnost viditelně zveřejňovat oficiální přepočítací koeficient. Pokud pokladna neumožňuje uvedení tohoto údaje přímo na účtence, musí být přepočítací koeficient zveřejněn na viditelném místě v prodejně.
  • Uvádění dvojích cen se týká cenovek, ceníků, účtenek, výplatních pásek, bankovních výpisů, účtů za telefon, ale i marketingových materiálů, jakými jsou např. reklamní plakáty nebo letáky.
  • Ceny na internetu nemusí být duálně zobrazovány za předpokladu, že součástí stránky je virtuální kalkulačka s přednastaveným oficiálním přepočítacím koeficientem.
  • Duálnímu vyjádření peněžních částek na smlouvách, výplatních páskách, fakturách, účtenkách a dalších dokladech o zaplacení podléhá pouze konečná suma, nikoli jednotlivé položky. Částka musí být uvedena čitelně, srozumitelně, jasně a přehledně.
  • Povinnosti duálního označování cen nepodléhají peněžní částky uvedené ve všeobecně závazných právních předpisech, výroky rozhodnutí orgánů veřejné moci, obchodní vztahy mezi právnickými osobami, vybrané bankovní doklady a ani poštovní známky.
  • Zvláštní režim duálního označování cen platí pro cestovní kanceláře, které musí do svých katalogů, pokud byly vydány před oznámením oficiálního přepočítacího koeficientu, vložit konverzní tabulku s cenami ve slovenských korunách a eurech.
  • Upravené podmínky mají též čerpací stanice pohonných hmot, jejichž digitální displeje neumožňují uvádění částek v dvojích cenách. Požadováno je však přehledné duální zobrazení cen za litr pohonných hmot v blízkosti čerpacího zařízení. U ostatního zboží a služeb, které čerpací stanice nabízejí, musí být duální označení cen zabezpečeno. 
  • V prodejnách jako jsou cukrárny, maso a uzeniny, bufety nebo provozovny s méně než pěti zaměstnanci není nutné uvádět dvojí ceny u konkrétních výrobků, na dobře viditelném místě však musí být k dispozici ceník nabízených výrobků uvádějící ceny v korunách i eurech a také oficiální přepočítací koeficient.

Povinnost duálního označování cen vyžaduje vyměnit velké množství cenovek a neobejde se bez technických zásahů do pokladen, bankomatů a informačních systémů. Přesto se zdá, že slovenští podnikatelé nemají s realizací těchto opatření závažnější problémy. Mnohé firmy začaly uvádět dvojí ceny ještě dříve, než jim tato povinnost byla uložena zákonem. Často zmiňovaná je Slovenská spořitelna, která začala duálně označovat peněžní částky na výpisech z bankomatů už po třech hodinách od vyhlášení oficiálního přepočítacího koeficientu.

Duální označování cen je pouze jedním z opatření jak chránit spotřebitele před neodůvodněným zvyšováním cen. Tomuto cíli má sloužit také důsledný monitoring cen nebo etický kodex, v němž se obchodníci zavazují k dodržování etického chování během přechodu na euro. Průzkumy veřejného mínění nicméně ukazují, že přes veškerá připravovaná opatření má obavy z růstu cen více jak třetina dotázaných občanů. To je důvod, proč v poslední době slovenští politici v čele s premiérem Robertem Ficem zdůrazňují odhodlanost nedopustit zvyšování cen bez objektivních a opodstatněných příčin.

V zápalu zamezit nepoškozování občanů při zavádění eura je používána též rétorika hovořící o zmrazení cen, odškodňování občanů i výstražných pokutách. I tyto „netradiční“ nápady politiků patří ke koloritu slovenských příprav na euro. Média se často ptají, zda jsou tato navrhovaná řešení slučitelná s principem tržního hospodářství. A obchodníci, kteří se přihlásili k etickému kodexu, kroutí často nad nápady politiků hlavou a připomínají jeden ze sloganů eurokampaně „Měníme měnu a ne cenu“.

Související dokumenty