Koeficient pro přepočet slovenských korun na eura stanoven. Činí 30,1260 SKK/EUR

oddělení 1002 - Vládní a parlamentní agenda
oddělení 1002 - Vládní a parlamentní agenda

Vydáno

Ministři financí členských států EU na svém zasedání 8. července 2008 potvrdili zrušení výjimky ze zavedení eura na Slovensku. S přijetím Slovenska jako šestnáctého státu eurozóny již na začátku června souhlasila Rada ECOFIN a následně Evropský parlament i nejvyšší představitelé členských států EU. Toto rozhodnutí vychází ze závěrů konvergenčních zpráv vypracovaných nezávisle Evropskou komisí a Evropskou centrální bankou, které byly zveřejněny v květnu 2008. Tyto konvergenční zprávy hodnotí plnění maastrichtských kritérií a míru slučitelnosti národní legislativy s právem ES. Slovensko je tedy první ze zemí Vyšehradské čtyřky, která se stává členem eurozóny.

Ministři rovněž stanovili oficiální přepočítací koeficient, a to na úrovni 30,1260 slovenských korun za jedno euro. Tímto kurzem budou po zavedení eura přepočteny veškeré peněžní částky znějící na národní měnu. Eurem se začne na Slovensku platit 1. ledna 2009, nicméně již za měsíc si lidé budu moci novou měnu osvojovat tím, jak obchodníci začnou uvádět ceny nabízeného zboží v korunovém i eurovém vyjádření.