Schválena Zpráva o plnění Národního plánu

oddělení 1002 - Vládní a parlamentní agenda
oddělení 1002 - Vládní a parlamentní agenda

Vydáno

Obrázek: Národní plán zavedení eura v České republiceVláda na svém zasedání 9. dubna 2007 schválila Zprávu o plnění Národního plánu zavedení eura v České republice. Tento materiál popisuje dosavadní stav plnění úkolů Národního plánu a stanoví nové úkoly pro letošní rok a počátek roku 2009. Vypracován byl Organizačním výborem NKS ve spolupráci s pracovními skupinami NKS. Dále byl odsouhlasen Národní koordinační skupinou pro zavedení eura v ČR a po absolvování připomínkového řízení jej ministr financí předložil vládě.

Zpráva o plnění Národního plánu je vedena názorem Národní koordinační skupiny, že existuje řada aktivit souvisejících s budoucím přechodem na euro v České republice, které je možné i účelné vykonávat s předstihem i bez znalosti závazného termínu vstupu české ekonomiky do eurozóny. Jedná se zejména o aktivity metodického charakteru, jejichž platnost je obecná.

Zpráva uvádí splněné úkoly Národního plánu zavedení eura v ČR či úkoly ve vysokém stupni plnění. Z nich lze jmenovat vypracování hlavních principů Obecného zákona, přípravu nového zákona o ČNB, metodiku zaokrouhlování a zarovnávání finančních částek při zavádění eura, propočty rozpočtových dopadů různých způsobů zarovnávání finančních částek a spuštění oficiální internetové stránky k euru.

Mezi prioritními úkoly pro rok 2008 Zpráva o plnění Národního plánu uvádí:

  • rozpracování technických aspektů nástrojů na ochranu spotřebitele před neodůvodněným zvyšováním cen (duální označování cen, etický kodex, statistické sledování cen v období zavádění eura);  
  • vytvoření doporučených postupů pro malé a střední podniky v přípravách na zavedení eura;
  • metodická příprava právního prostředí na zavedení eura;
  • příprava finančního sektoru na zavedení eura.

Přílohou Zprávy o plnění Národního plánu je Odhad rozpočtových nákladů spojených s principem nepoškození občana při zavedení eura v České republice. Záměrem tohoto materiálu je poskytnout vládě informaci o dopadech různých způsobů zarovnávání finančních částek při uplatnění principu nepoškození občana, který je zakotven v Národním plánu zavedení eura v ČR a dále rozpracován v tezích Obecného zákona o zavedení eura. Provedené variantní propočty vedou k orientační horní hranici těchto nákladů ve výši přibližně 2,6 mld. Kč. Tento materiál bude sloužit jako podklad k formulaci politického postoje vlády k naplnění principu nepoškození občana. Ten by měl být zřejmý nejpozději k okamžiku, kdy bude rozhodnuto o datu přijetí eura v ČR, aby na něj mohl legislativní a organizační proces zavedení eura v patřičných lhůtách reagovat.