Makroekonomický dohled

odbor 27 - Finanční trhy I
odbor 27 - Finanční trhy I

Vydáno

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1174/2011
ze dne 16. listopadu 2011 o donucovacích opatřeních k nápravě nadměrné makroekonomické nerovnováhy v eurozóně

Nařízení specifikuje systém sankcí ukládaných za účelem nápravy nadměrných makroekonomických nerovnováh. Za přijetí neadekvátních nápravných opatření lze opakovaně požadovat vytvoření úročeného depozita ve výši 0,1 % HDP, které může být přeměněno na pokutu. Nařízené se vztahuje pouze na členské státy EU, jejichž měnou je euro.

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1176/2011
ze dne 16. listopadu 2011 o prevenci a nápravě makroekonomické nerovnováhy

Nařízení stanovuje pravidla pro odhalení, prevenci a nápravu nadměrných makroekonomických nerovnováh v EU. Zavádí varovný mechanismus pro včasné odhalení nerovnováh, založený na omezeném počtu ekonomických a finančních ukazatelů výsledkové tabulky (scoreboard) se stanovenými prahovými hodnotami.