Sekundární právo EU

Soustředěny jsou zde normy sekundárního práva EU, které se týkají technických otázek zavedení eura, souboru pravidel Paktu stability a růstu, dohledu nad makroekonomickými nerovnováhami a vytváření bankovní unie.

ilustrace