Konference "Zájmy Ćeské republiky a přijetí eura"

Vydáno

Dne 17. září 2008 se v Praze v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR uskuteční již čtvrtý ročník Evropského fóra podnikání (EFP) věnovaný tentokrát otázkám spojeným s procesem přijímání společné evropské měny v České republice. Tématem letošní konference EFP jsou zájmy České republiky ve vztahu k přijetí eura. Cílem konference je nabídnout účastníkům aktuální informace o stavu příprav na přijetí společné evropské měny a také možnost zúčastnit se diskuse na téma náklady a přínosy přijetí eura z pohledu jednotlivých zájmových skupin a České republiky jako celku.

  • Jaký je stav politické, ekonomické a technické připravenosti České rep ubliky na přijetí eura? 
  • Co je obsahem Národního plánu přijetí eura v České republice? 
  • Proč nebylo dosud stanoveno pevné datum přijetí eura? 
  • Kterým zájmovým skupinám konvenuje urychlené přijetí společné evropské měny a které zájmové skupiny mají tendenci přijetí eura oddalovat? 
  • Jaká je celková bilance nákladů a přínosů přijetí společné evropské měny z pohledu České republiky v různých časových scénářích? 
  • Jaký kompromis mezi zájmy jednotlivých skupin obyvatelstva z pohledu přijetí eura je namístě? 
  • Co říkají zkušenosti zemí, které přijaly euro nedávno před námi nebo se na přijetí chystají?

Předmětem zájmu vystupujících i diskutujících budou tyto i řada dalších souvisejících otázek. Na konferenci vystoupí se svými příspěvky národní koordinátor zavedení eura v České republice a členové jeho týmu, představitelé České národní banky, nositelé zahraničních zkušeností se zavedením společné evropské měny, představitelé akademické sféry zabývající se náklady a přínosy přijetí eura v České republice a zástupci zájmů podnikové sféry.

Evropské fórum podnikání pořádá NEWTON College, a.s. ve spolupráci se Vzdělávacím střediskem na podporu demokracie.