„Euroblouznění“ v českém jazyce

prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc.
prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc. národní koordinátor pro zavedení eura v ČR

Vydáno

Motivový obrázekNávštěvník Ústavu pro jazyk český mohl během léta 2013 vidět na jeho chodbě nástěnku s chytlavým titulkem Dramatické euroblouznění. Tato nástěnka ukazovala, kolik složených slov s komponentem euro se uchází o obohacení slovní zásoby českého jazyka: euromamánek, eurošpek, euroďábel, eurochameleon, eurokutil, euromučírnaa další výrazy. U každého z nich je uveden kontext a údaj o zdroji. Texty z této nástěnky nabízíme čtenářům našeho webu.

Doktor Josef Šimandl, vědecký pracovník jmenovaného ústavu, nám k nástěnce poskytl informace, z nichž vybíráme:

  • Naprostou většinu našich jazykových projevů tvoří slova už používaná a známá. K vytvoření nového slova sáhneme občas, pokud máme vůči jazyku kreativní potřeby. Kreace mohou obohatit celonárodní slovní zásobu tehdy, až se takzvaně ujmou, tedy až jich bude prokazatelně užívat podstatně větší okruh lidí než tvůrce slova a jeho nejbližší okolí. Ale právě to je neznámá stránka věci. Nikdo nedokáže předvídat, která slova z dnešních novinek se ujmou a která upadnou v zapomnění. Je tedy lépe mít sesbíráno více slov a počkat, jak si z nich jazyková praxe vybere.
  • Ústav pro jazyk český je dědicem Kanceláře Slovníku jazyka českého, díky níž vznikly dva naše největší slovníky (Příruční slovník jazyka českého a Slovník spisovného jazyka českého), a pokračuje ve sběru nových slov, tzv. neologismů. S výsledky sběru byla odborná veřejnost seznámena ve dvou svazcích slovníkové publikace Nová slova v češtině(nakladatelství Academia, 1. sv. 1998, 2. sv. 2004). S odstupem času vidíme, že kromě mnoha běžně užívaných slov tam byla zaznamenána i slova, která se v dnešních textech už nenajdou.
  • V databázích, kam se dnes ukládá další zachycený materiál a z nichž čerpala i nástěnka o euroblouznění, je stejná situace. Ti, kdo slova vyhledávají a shromažďují, nechávají bez povšimnutí normální užití normálních slov (ve vztahu k euru např. obrat, že koruna vůči euru zlevnila) a stranou zájmu zůstávají i texty, kde je prostor pro kreativitu minimální, např. ekonomické zprávy. Zaznamenávají se však slova nově vytvořená, jaká například okořeňují expresivní výrazivo publicistických komentářů. Teprve čas potvrdí, která z nově zachycených slov s komponentem euro- se stanou něčím více než jen příležitostným výtvorem. Příkladem slova, které se uchytilo, je eurohujer, jehož nejstarší doklady se datují do začátku r. 2004. Nad jeho prvním výskytem bylo možné kroutit hlavou stejně jako dnes nad slovem euromamánkové.

Projdeme-li si na nástěnce údaje o zdrojích, zjistíme, že bystřit si ostrovtip na různých hanlivých „eurovýrazech“ se rádo provozuje obzvlášť v některých periodikách. Ale je řada dalších stránek, ze kterých je možné se na excerpta dívat: můžeme si je prohlížet i čistě pro zábavu.

Dramatické euroblouznění (.PDF, 91 kB)