Rumunsko pomýšlí na zavedení eura v r. 2015

doc. Ing. Oldřich Dědek, CSc.
doc. Ing. Oldřich Dědek, CSc. národní koordinátor pro zavedení eura v ČR

Vydáno

Rumunská vlajkaVe dnech 10. a 11. června 2011 Bukurešť hostila mezinárodní konferenci s názvem Ekonomické vládnutí v EU. Organizátory této akce byly Evropská komise, Ministerstvo financí Rumunska a Národní banka Rumunska. Vrcholní představitelé rumunských organizátorů, ministr financí Gheorghe Ialomiţianu a guvernér Mugur Isărescu, byli také ti, kdo zahájili konferenci svými pozdravy. Ministr financí využil této příležitosti k tomu, aby seznámil přítomné s pohledem rumunské vlády na zavedení eura.

V úvodu svého vystoupení ministr financí připomenul globální ekonomickou krizi, která pro Rumunsko znamenala přijetí zahraniční finanční pomoci ve výši 19,95 mld. EUR od MMF, EK a IBRD. Za úspěšné označil plnění podmínek stabilizačního programu, v případě indikativních cílů pro vládní deficit a čistá zahraniční aktiva s nemalou rezervou. Přijatá opatření byla bolestivá, nicméně s jejich pomocí se podařilo dosáhnout pokroku při fiskální konsolidaci i ochraně finančního sektoru. Pro roky 2011 a 2012 rumunská vláda připravila další komplexní reformní program.

Ministr financí vyjádřil své přesvědčení, že protikrizový a stabilizační program se zasloužil o to, že Rumunsko již překonalo hospodářskou recesi. V r. 2012 se dá očekávat růst ve výši 4 %, což se projeví v obnovené důvěře investorů v rumunskou ekonomiku, růstem objemů investic a počtu pracovních míst. Rozpočtový deficit poklesl v r. 2010 na 6,5 % ze 7,3 % v roce předchozím, přičemž přijatá opatření vytvořila předpoklady pro dosažení hodnoty 3 % v r. 2012 v souladu s požadavky Maastrichtské smlouvy.

Podle sdělení ministra se Rumunsko drží svého cíle přijmout euro v r. 2015, což je zmíněno též v aktualizovaném konvergenčním programu pro roky 2011-2014. Rumunská vláda považuje za důležité sledovat tento cíl také s ohledem na udržení obtížně získané fiskální disciplíny. Požadavky, jimiž je podmíněno zavedení eura, proto budou plněny. S tímto výhledem byl ustaven vládní výbor pro zavedení eura, v jehož čele stojí předseda vlády a guvernér centrální banky je jeho místopředsedou.

Členství v hospodářské a měnové unii je podle vyjádření ministra jedním ze strategických cílů Rumunska.  Dalšími prioritami jsou dosažení evropských standardů životní úrovně, modernizace infrastruktury, zdokonalení systému vzdělávání, zdravotní a sociální jistoty, v neposlední řadě pak též stabilní a atraktivní podnikatelské prostředí. Střednědobými fiskálními cíli zůstávají pokračující konsolidace veřejných rozpočtů, stabilní a předvídatelný daňový sytém, přísná kontrola rozpočtových výdajů, zlepšování výběru daní a pokračování v reformách zdravotního, penzijního a sociálního systému.

2010 2011 2012 2013 2014
Makroekonomická projekce:
Hospodářský růst (%) -1,3 1,5 4,0 4,5 4,7
Inflace (%, HICP) 6,1 6,5 3,5 3,2 2,8
Deficit (% HDP) 6,4 4,9 3,0 2,6 2,1
Dluh (% HDP) 30,8 33,3 33,2 32,8 31,9

Pramen: Vláda Rumunska, Konvergenční program 2011-2014.