Členské země eurozóny schválily posílení eurovalu

doc. Ing. Oldřich Dědek, CSc.
doc. Ing. Oldřich Dědek, CSc. národní koordinátor pro zavedení eura v ČR

Vydáno

EFSFEvropský nástroj finanční stability (EFSF) byl založen v červnu 2010. Jeho cílem je chránit finanční stabilitu evropské hospodářské a měnové unie. Je součástí širšího spektra nástrojů finanční pomoci, mezi něž zejména patří Evropský mechanismus finanční stabilizace (EFSM) se zápůjční kapacitou do výše 60 mld. euro a také finanční účast Mezinárodního měnového fondu do výše 250 mld. euro. EFSF byl koncipován jako dočasný nástroj finanční pomoci, jehož roli má v červnu 2013 převzít trvalé uspořádání s názvem Evropský stabilizační mechanismu (ESM). Prohlubující se dluhová krize v eurozóně si vynutila revizi EFSF, na níž se představitelé zemí eurozóny dohodli v červenci 2011. Následoval ratifikační proces národními parlamenty, který byl ukončen v říjnu téhož roku po schválení dodatku k rámcové smlouvě o EFSF parlamentem Slovenské republiky.

Podle stávající dohody bude nový EFSF disponovat efektivní zápůjční kapacitou 440 mld. euro, odvozenou od celkových záruk členů eurozóny ve výši 780 mld. euro a od požadavku na zajištění půjček do výše 165 %. Původní EFSF se opíral o celkovou výši záruk 440 mld. euro a přezajištění 120 %, což spolu s dalšími opatřeními snižovalo efektivní zápůjční kapacitu na přibližně 250 mld. euro.

EFSF byl rovněž posílen o nové nástroje finanční pomoci, jež jdou za rámec poskytování půjček tzv. programovým členským státům eurozóny. Mezi ně se řadí:

  • intervence na primárním a sekundárním trhu vládních dluhopisů, přičemž přítomnost na sekundárním trhu bude podmíněna analýzou ECB dokládající existenci významných rizik pro finanční stabilitu eurozóny,
  • rekapitalizace finančních institucí prostřednictvím půjček vládám členských států eurozóny včetně vlád neprogramových zemí.

Technické detaily uvedených nástrojů se v současnosti zpřesňují. Není ani vyloučeno, že v reakci na vyhrocenou dluhovou krizi dojde ještě k dalším změnám ve fungování EFSF. Diskutují se např. možnosti dalšího posílení reálné úvěrové kapacity bez navyšování garancí a objevují se úvahy o jeho dřívějším nahrazení trvalým uspořádáním ESM. Nové nástroje budou moci být použity pouze na žádost členské země eurozóny a při splnění odpovídajících podmínek.

V současné době je EFSF zapojen do financování stabilizačních programů Irska a Portugalska. V případě Irska se EFSF podílí částkou 22,5 mld. euro z celkové výše externí pomoci 67,5 mld. euro, u Portugalska to je 26 mld. euro z celkové výše pomoci 78 mld. euro. EFSF by měl být též využit jako nástroj pro realizaci druhého balíčku finanční pomoci pro Řecko.

EFSFNewsletter

Zvětšit obrázek