Přípravy Estonska na zavedení eura

Ing. Vilma Dingová
Ing. Vilma Dingová Organizační výbor NKS

Vydáno

Logo informační kampaněZ internetových stránek k euru, které spravuje estonská centrální banka, lze vyčíst vysokou důvěru estonských autorit, že vyhlídky na zavedení eura k prvnímu lednu 2011 jsou reálné. A také že praktické přípravy na zavedení eura probíhají podle plánu a zrychleným tempem. K tomuto závěru dospěl tamní Národní výbor pro zavedení eura, který se sešel začátkem března tohoto roku. K jeho hlavním sdělením patří, že během března bude estonské vládě předložena další a patrně i poslední aktualizace Národního plánu zavedení eura. První verzi Národního plánu estonská vláda přijala již v roce 2005, očekávaná poslední verze je již osmá v pořadí.

Národní výbor konstatoval, že aktualizace konvergenčního programu, který estonská vláda schválila v lednu 2010, dokládá udržitelné plnění maastrichtských kritérií, což je nezbytné pro přijetí eura. Oficiální hodnocení udržitelného plnění maastrichtských kritérií bude obsahem konvergenčních zpráv, které Evropská komise a Evropská centrální banka zveřejní v květnu. Za necelé tři měsíce tak bude již zřejmé, zda se Estonsko stane začátkem příštího roku sedmnáctým členem eurozóny.

Národní výbor sděluje, že k zákonům, jež jsou nezbytné pro zavedení eura, své připomínky již zaslala Evropská centrální banka a že během příštím týdnů jejich legislativní procedura bude pokračovat v estonském parlamentu. Upozorňuje též, že technická připravenost vládních institucí závisí zejména na přizpůsobení informačních systémů a že estonská centrální banka ve spolupráci s úvěrovými institucemi dopracovává plány na distribuci oběživa.

V plném proudu jsou i přípravy na uzavření dohody se soukromým sektorem o férových cenách, která má bránit neodůvodněnému cenovému růstu. Výbor na ochranu spotřebitele začne během několika příštích měsíců aktivně sledovat ceny a v této činnosti bude pokračovat i po zavedení eura.

Národní výbor se rovněž seznámil s obsahem komunikační strategie. Ocenil, že komunikovaná sdělení se zaměřují na praktické aspekty přípravného procesu, tj. na problematiku, s níž se občané během zavádění eura zcela jistě setkají.