Polská vláda přijala Cestovní mapu přijetí eura

Vydáno

Polská vláda na svém jednání 28. října 2008 stanovila datum zavedení eura v Polsku. Premiér Donald Tusk oznámil, že Polsko vstoupí do eurozóny 1. ledna 2012. Polský premiér již na konci léta sdělil, že jeho vláda bude usilovat o co nejrychlejší přijetí eura. Při příležitosti vyhlášení oficiálního termínu zavedení eura dále zdůraznil, že současná finanční krize ho v tomto názoru ještě více utvrdila. Podle jeho mínění „osud polského hospodářství se nebude rozehrávat v nejbližších dnech, ale perspektiva strategického bytí v eurozóně bude pro Polsko rozhodně bezpečnější“. Co nejrychlejší přijetí eura podporuje i Bankovní Rada Polské národní banky. Ekonomové se shodují, že euro přinese Polsku vyšší stupeň stability, jelikož polský zlotý je silně ovlivňován spekulacemi na finančních trzích, které současná finanční krize vystupňovala. Po oznámení termínu zavedení eura kurz polského zlotého vůči euru posílil o 3,5 %.

Cestovní mapa přijetí eura v Polsku
Jako součást svého rozhodnutí o termínu přijetí eura polská vláda přijala materiál ministerstva financí nazvaný „Cestovní mapa přijetí eura v Polsku “. Tento dokument stanoví nezbytná opatření v rámci příprav na přijetí společné evropské měny, které rozděluje do čtyř etap:

  • I. etapa – před začleněním zlotého do ERM II;
  • II. etapa – od okamžiku začlenění zlotého do ERM II do rozhodnutí Rady ECOFIN o zrušení výjimky;
  • III. etapa – od rozhodnutí Rady ECOFIN o zrušení výjimky do okamžiku vstupu do eurozóny;
  • IV. etapa – zavedení eura do oběhu a stažení zlotého z oběhu.

Nahrazení zlotého eurem je vnímáno jako náročný technický proces. Dokument proto vyjmenovává i nejdůležitější úkoly technického charakteru, které je v jednotlivých etapách nutno provést. Zmiňovány jsou vypracování Národního plánu zavedení eura, volba scénáře zavedení eura, příprava Obecného zákona nebo plán na předzásobení eurovým oběživem. Podle stanoveného harmonogramu by polská vláda v listopadu 2008 měla jmenovat národního zplnomocněnce pro zavedení eura, který bude koordinovat přípravné práce mezi jednotlivými institucemi. Ve druhé polovině roku 2009 by měla být vybrána národní strana euromincí, které se o dva roky později začnou razit.

Nutnost změny Ústavy
Přípravy na zavedení eura v Polsku začínají a zdá se, že nebudou jednoduché, neboť opoziční strana nesdílí názor o nutnosti zavést euro co nejrychleji. Bývalý premiér a předseda nejsilnější opoziční strany Práva a spravedlnosti Jaroslav Kaczyňsky by byl pro pozdější zavedení eura a rok 2012 podmiňuje uskutečněním referenda. Naopak prezident Lech Kaczyňski se vyjádřil, že přijetí eura je nevyhnutelné a otázkou zůstává rychlost změn, nicméně nevylučuje, že jsou argumenty, které hovoří pro urychlení přijetí. Premiér Tusk si uvědomuje význam celospolečenského konsensu, který je o to důležitější, že v souvislosti s přechodem na euro bude zapotřebí změnit polskou ústavu. Ústavní změna se bude týkat statutu Polské národní banky v čl. 227, který obsahuje formulaci, že jedině Polské národní bance náleží právo emitovat peníze a je odpovědna za hodnotu polské měny. Změnu Ústavy musí schválit polský Sejm dvoutřetinovou většinou z přítomných poslanců za účasti minimálně poloviny poslanců, následně pak Senát nadpoloviční většinou z přítomných senátorů za účasti minimálně poloviny senátorů. Po schválení ústavní změny v Senátu může pětina poslanců, Senát nebo prezident republiky požádat o vyhlášení potvrzujícího referenda (srov. čl. 235 polské ústavy). Současné průzkumy veřejného mínění ukazují, že 49 procent Poláků očekává zavedení eura v horizontu 2011-2012 a 46 procent dotázaných se k přijetí eura staví kladně (Eurobarometr, červenec 2007).

Související dokumenty