Národní koordinační skupina hodnotila plnění plánu činnosti

sekce 07- Evropská unie a mezinárodní vztahy
sekce 07- Evropská unie a mezinárodní vztahy

Vydáno

NKS se na svém jednání zabývala kontrolou plnění úkolů stanovených v plánu činnosti na r. 2009. Byla informována o zpracování řady metodických materiálů, mezi nimiž lze jmenovat

  • metodiku přípravy státní správy na zavedení eura,
  • pracovní verzi komunikační strategie k zavedení eura,
  • aktualizovanou metodiku přípravy finančního sektoru na zavedení eura,
  • prováděcí metodiku k vládnímu materiálu Příprava právního prostředí na zavedení eura.

Členové NKS souhlasili, aby úkol předložit aktualizaci Národního plánu zavedení eura byl opětovně pojat jako vypracování "Zprávy o plnění Národního plánu zavedení eura v ČR". Tato zpráva bude předložena vládě do 31. března 2010 a poté zveřejněna.