Národní koordinační skupina projednala Zprávu o pokroku

sekce 07- Evropská unie a mezinárodní vztahy
sekce 07- Evropská unie a mezinárodní vztahy

Vydáno

Národní koordinační skupina se na svém jednání zabývala materiálem "Zpráva o pokroku při plnění Národního plánu zavedení eura v České republice". Vyslovila souhlas, aby tento materiál byl po absolvování připomínkového řízení předložen vládě k projednání a následně též zveřejněn. Národní koordinační skupina se ztotožňuje s celkovým vyústěním materiálu, že přípravné práce související se zavedením eura lze a je vhodné provádět i bez znalosti konkrétního termínu zavedení eura. Jedná se o úkoly Národního plánu zejména metodického, organizačního a informačního charakteru, jejichž splnění umožní budoucí přechod české ekonomiky na společnou měnu.