Národní koordinační skupina pro zavedení eura hodnotila plnění plánu činnosti

sekce 07- Evropská unie a mezinárodní vztahy
sekce 07- Evropská unie a mezinárodní vztahy

Vydáno

Národní koordinační skupina se na svém jednání zaměřila na  plnění úkolů stanovených Národním plánem zavedení eura v ČR. Byla informována o přípravě materiálů metodického charakteru (základní principy Obecného zákona o zavedení eura a Pravidla pro přepočet peněžních částek při přechodu na euro). Zároveň proběhla diskuse o formě plnění vládního úkolu, jenž ukládá provést aktualizaci Národního plánu. NKS rozhodla, že vypracována bude "Zpráva o pokroku při plnění Národního plánu zavedení eura v ČR". Tato zpráva bude předložena vládě do 31. března 2008 a poté zveřejněna.