Národní koordinační skupina připraví varianty zavedení eura v ČR

sekce 07- Mezinárodní vztahy a finanční trhy
sekce 07- Mezinárodní vztahy a finanční trhy

Vydáno

Národní koordinační skupina pro zavedení eura v ČR (NKS) se na svém dnešním druhém zasedání zabývala zejména přípravou rozhodnutí o variantě zavedení eura v ČR, o kterém bude Vláda ČR podle schváleného harmonogramu jednat na konci srpna. Země EU, které plánují přijetí eura v nejbližších letech, volí variantu tzv. velkého třesku, tedy zavedení hotovostního i bezhotovostního eura k jednomu dni.