Koncepce politiky ČR v EU předjímá důkladnou veřejnou diskuzi o dopadech členství v eurozóně

sekce 07- Mezinárodní vztahy a finanční trhy
sekce 07- Mezinárodní vztahy a finanční trhy

Vydáno

Vláda ČR na svém jednání 27. dubna 2015 schválila Koncepci politiky České republiky v Evropské unii s podtitulem Aktivní a srozumitelná ČR v jednotné Evropě. Vytyčen je zde cíl Pevné evropské ukotvení ČR, v němž se uvádí:

Přijetí společné měny vnímá vláda jako klíčovou dlouhodobou hospodářskou a politickou prioritu ČR v EU. Vláda si uvědomuje intenzivní hospodářské propojení ČR s eurozónou, přínosy zavedení eura v podobě prohloubení obchodních vztahů, transakčních úspor, cenové transparentnosti, stability měny a možnosti ovlivňovat chod orgánů eurozóny, jejichž rozhodnutí mají na ČR zásadní vliv již dnes. ČR plní maastrichtská kritéria s výjimkou členství v evropském mechanismu směnných kurzů (ERM II), které je čistě politickým rozhodnutím. Vláda proto povede důkladnou veřejnou diskuzi o dopadech členství v eurozóně, aby se ještě před rokem 2020 mohl otevřít prostor pro politické rozhodnutí o zapojení ČR do ERM II a s tím související rozhodnutí o termínu vstupu ČR do eurozóny.

Se zavedením eura bude úzce spojeno rozhodování vlády a obou komor Parlamentu ČR o účasti ČR v Evropském mechanismu stability a o plném provádění tzv. fiskální smlouvy. Samostatnou, byť do určité míry související otázkou, je rovněž rozhodnutí o vstupu ČR do bankovní unie, která je důležitým integračním faktorem prohlubujícím především vnitřní trh EU. Vstup do bankovní unie vláda vnímá jako součást širších příprav na přijetí společné měny.

Koncepce politiky ČR v EU