Vláda ČR vzala na vědomí Zprávu o činnosti NKS za rok 2013

sekce 07- Evropská unie a mezinárodní vztahy
sekce 07- Evropská unie a mezinárodní vztahy

Vydáno

Dne 12. března 2014 Ministerstvo financí ve spolupráci s Českou národní bankou a ostatními ústředními orgány státní správy zastoupenými v Národní koordinační skupině pro zavedení eura v ČR předložilo vládě pro informaci materiál Zpráva o činnosti Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice za období leden – prosinec 2013.

V uvedeném období se činnost NKS zaměřila na plnění úkolů stanovených Národním plánem zavedení eura v České republice, a to v rámci přijatých opatření na personální i obsahovou redukci prováděných aktivit. Vykonávány byly činnosti, jejichž platnost je obecná a jejichž plnění nebylo v rozporu s principem účelně vynaložených prostředků. Stávající struktura NKS byla zachována s tím, že její zapojení do technických příprav na zavedení eura bylo minimalizováno a redukováno na metodické konzultace. Těžiště aktivit bylo soustředěno do působnosti národního koordinátora pro zavedení eura.