Vláda ČR se přihlásila k vytvoření podmínek pro přijetí eura

sekce 07- Evropská unie a mezinárodní vztahy
sekce 07- Evropská unie a mezinárodní vztahy

Vydáno

Dne 12. února 2014 schválila vláda Bohuslava Sobotky na svém jednání Programové prohlášení vlády ČR. Problematiky eura a vztahu k eurozóně eurozóny se týkají následující pasáže:

  • Úvod: „Vláda bude aktivně usilovat o vytvoření podmínek pro přijetí eura.“
  • Rezortní priority Ministerstva financí: „V rámci svého funkčního období vláda zajistí dodržování maastrichtských fiskálních kritérií, zejména udržení schodku veřejných financí pod 3 % hrubého domácího produktu.
  • Rezortní priority Ministerstva zahraničních věcí a Úřadu vlády ČR: „Jako výraz odpovědné fiskální politiky se vláda připojí k fiskálnímu paktu (Smlouvě o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii) a vzhledem k úzkému propojení českého finančního sektoru s evropským bude aktivně hájit své zájmy ve vznikající bankovní unii, včetně přípravy na přistoupení.

 

Webové stránky vlády ČR