Záznam slyšení kandidáta na post komisaře EK pro hospodářskou a měnovou politiku Olli Rehna

oddělení 1002 - Vládní a parlamentní agenda
oddělení 1002 - Vládní a parlamentní agenda

Vydáno

Dne 11. ledna 2010 se na zasedání výboru EP pro hospodářské a měnové záležitosti (ECON) konalo slyšení kandidáta na post komisaře pro hospodářskou a měnovou politiku Fina Olli Rehna. Byla diskutována tato témata: zdravé veřejné finance a udržitelný ekonomický růst, nová strategie EU 2020, Pakt stability a růstu, rozšíření eurozóny, finanční krize aj. V odpovědích na otázky poslanců Evropského parlamentu Rehn uvedl, že pravděpodobně dalším kandidátem na přijetí společné evropské měny bude Estonsko.