Pracovní návštěva v Polsku

oddělení 1002 - Vládní a parlamentní agenda
oddělení 1002 - Vládní a parlamentní agenda

Vydáno

Dne 2. prosince 2010 se uskutečnilo pracovní setkání národního koordinátora pro zavedení eura O. Dědka s vládním zmocněncem pro zavedení eura v Polsku Ludwikem Koteckim a jemu pořízeným útvarem. Jednání se uskutečnilo ve Varšavě v budově ministerstva financí, do jehož rámce jsou, podobně jako v ČR, začleněny koordinační struktury technických příprav na zavedení eura. Útvar vládního zmocněnce pro zavedení eura v Polsku sestává ze sedmi pracovníků, přičemž na úrovni centrální banky zároveň působí zmocněnec bankovní rady pro zavedení eura, jako spolupředseda organizační struktury řídící technické přípravy na zavedení eura v Polsku.

Česká strana obdržela detailní informaci o stavu technickým příprav na zavedení eura v Polsku  včetně jejich lhůt, priorit a širšího kontextu – postoje vlády k zavedení eura. Pokud jde o technické přípravy na zavedení eura, příslušné práce nyní v Polsku akcelerují s cílem vytvořit a prezentovat do září 2011 národní plán zavedení eura v Polsku. Toto zadání vychází ze schválení tzv. Strategických zásad národního plánu zavedení eura, k němuž došlo na úrovni vlády v říjnu 2010. Tento vládní dokument deklaruje, že zavedení eura v Polsku je jednou ze stěžejních vládních priorit, a úměrně tomu je třeba přistupovat i k technickým přípravám na zavedení jednotné evropské měny.

Během jednání byly podrobně diskutovány různé technické aspekty zavedení eura. Na rozdíl od ČR není v Polsku ještě rozhodnuto, zda se bude zavádění eura řídit scénářem tzv. velkého třesku, anebo, po vzoru zakládajících států eurozóny, se uplatní delší přechodné období s paralelním oběhem staré i nové měny. Dalším polským specifikem je oproti ČR vyšší počet pracovních skupin soustředěných na zavádění eura v jednotlivých sférách společnosti i vyšší počet koordinačních orgánů.  Samotný útvar vládního zmocněnce má širší pole působnosti než v ČR, zabývá se vyjma ryze technických příprav rovněž průběžnou analýzou procesu konvergence a má k dispozici výsledky pravidelných průzkumů veřejného mínění.

Polská strana byla informována o procesu technických příprav v ČR a byl z její strany vyjádřen zájem na dalším předávání zkušeností ČR, včetně nyní teprve rozpracovávaných metodik.  Polská strana pravidelně pracuje s informacemi z webových stránek www.zavedenieura.cz, což umožnilo velmi podrobnou odbornou diskuzi nad jednotlivými technickými aspekty zavádění eura v obou zemích. Zájem na další výměně informací byl vyjádřen pozváním národního koordinátora zavedení eura v ČR na mezinárodní konferenci, kterou bude polský vládní zmocněnec požádat v březnu 2011.

 

Wizyta