Inflace v centru pozornosti

oddělení 1002 - Vládní a parlamentní agenda
oddělení 1002 - Vládní a parlamentní agenda

Vydáno

Oddělení Evropské komise pro Hospodářské a finanční věci (DG ECFIN) vyhotovilo nový komunikační produkt, kterým jsou speciální internetové stránky, jež přístupnou formou objasňují řadu aspektů souvisejících s problematikou inflace. Návštěvník stránek se může seznámit např. s tím, co to je inflace, jak se inflace měří,  jaké jsou příčiny tzv. vnímané inlface, aj. Stránky jsou dostupné ve 21 jazycích, mezi nimi i v češtině.

Přístup na internetové stránky Inflace v centru pozornosti 

Inflace v centru pozornosti