Fotografická soutěž "Co pro nás znamená euro?"

oddělení 1002 - Vládní a parlamentní agenda
oddělení 1002 - Vládní a parlamentní agenda

Vydáno

"Co pro nás znamená euro?“ je fotografická soutěž pořádaná Evropskou komisí. Soutěž je určená pro obyvatele Evropské unie ve věku od 14 do 18 let. Účastníci musí vytvořit týmy o nejméně dvou nebo maximálně třech mladých lidech a jedné dospělé osobě.

Každý  tým musí vyhotovit a odeslat originální fotografii znázorňující jeho vizi eura. K obrázku musí být přiložen krátký vysvětlující text, proč si tým zvolil právě tuto fotografii a jakou myšlenku se svou fotografií snaží předat.

První kolo proběhne na národní úrovni: v každém zúčastněném členském státě EU bude vybrán jeden vítězný tým. Všichni členové týmu dostanou cenu. Sedm nejlepších týmů z Evropské unie bude pozváno do Bruselu, kde na slavnostním předávání cen dostane ceny celkový vítěz.