Očekávaný přírůstek do rodiny euromincí

prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc.
prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc. národní koordinátor pro zavedení eura v ČR

Vydáno

Motivový obrázekPrávo razit eurové mince s vlastní národní stranou využívá všech současných sedmnáct členů eurozóny. Sběratelskou atraktivitu sad těchto mincí zvyšují tři evropské ministáty – Monako, San Marino a Vatikán – které rovněž mají právo emitovat omezený počet mincí s národní stranou. V dohledné době by se rodina eurových mincí měla rozšířit o další přírůstek, jímž jsou mince státu Andorra, ležícího na francouzsko-španělském pomezí.

Andorra, s rozlohou 468 km² a počtem obyvatel 84000, běžně používala euro jako svoji měnu poté, co zanikly francouzský frank a španělská peseta. Euro však nemělo, na rozdíl od výše jmenovaných tří ministátů, statut zákonného platidla. Toto uspořádání má změnit měnová dohoda mezi Andorrským knížectvím a Evropskou unií, která učinila z eura oficiální měnu na andorrském území. Jmenovaná dohoda byla uzavřena 30. června 2011 a účinnost nabyla 1. dubna 2012. Dohoda přiznává této zemi právo vydávat vlastní euromince od 1. července 2013.

O očekávaném uvedení andorrských euromincí do oběhu příležitostně informuje internetový portál euroHOBBY. Podle jeho zjištění se dá očekávat určitý časový skluz, možná až do dalšího roku 2014. Důvodem jsou náročné podmínky, jejichž splnění měnová dohoda po andorrské straně požaduje. Týkají se zejména přijetí legislativy v oblasti praní špinavých peněz, podvodů, padělání peněz a statistického vykazování. Doposud nejsou známy národní motivy, které by měly být na andorrských mincích vyobrazeny.

Uveďme některé články měnové dohody

  • Stanoven je roční strop na objem vydávaných euromincí, který má fixní a variabilní složku. Fixní složka činí 2 342 000 EUR pro r. 2013, variabilní složka je konstruována jako součin průměrné emise mincí na hlavu v eurozóně za předchozích 12 měsíců a počtu obyvatel Andorrského knížectví.
  • Polovina hodnotového objemu andorrských euromincí bude započítána do emisního limitu španělských euromincí a druhá polovina do emisního limitu francouzských euromincí.
  • Alespoň 80 % andorrských euromincí bude dáno do oběhu.
  • Andorrské knížectví předem seznámí Komisi s návrhy národních stran euromincí, která posoudí jejich slučitelnost s pravidly EU.
  • Dohoda nebrání Andorrskému knížectví vydávat sběratelské mince denominované v historické měně diner. Tyto mince se však nestávají zákonným platidlem v Evropské unii.
  • Ustaven bude Společný výbor se zastoupením Andorrského knížectví a Komise. Jeho úkolem bude sledovat naplňování dohody a implementaci příslušné evropské legislativy. Za evropskou stranu budou ve výboru zastoupeni představitelé Komise, Španělska, Francie a Evropské centrální banky.