Eurobankovky budou měnit svou tvář

prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc.
prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc. národní koordinátor pro zavedení eura v ČR

Vydáno

EuropaPrezident Evropské centrální banky Mario Draghi představil začátkem listopadu záměr uvést do oběhu novou, v pořadí druhou sérii eurobankovek. Nazývána je série Europa. A to z toho důvodu, že dva ochranné prvky této série – hologram a vodoznak – budou zachycovat tvář mytologické postavy bohyně Európy, jejíž jméno nese náš kontinent a od něhož je odvozen název měny euro. Nové bankovky budou zaváděny postupně v pořadí od nejmenších nominálních hodnot k největším. Vzhled nejmenší pětieurové bankovky ze série Europa bude představen 10. ledna 2013. Obíhat by tato bankovka měla od května 2013.

Nová série eurobankovek těží z pokroku, který byl zaznamenán u ochranných prvků bankovek. Spolu s portrétem bohyně Európy na hologramu a ve vodoznaku bude novým ochranným prvkem též smaragdové číslo s nominální hodnotou bankovky. Zachován bude vzhled eurobankovek ve stylu architektonických slohů ze sedmi epoch historie evropské kultury. Neměnit se ani nebude dominantní barva bankovek. Stejné zůstanou nominální hodnoty. Nová série, stejně jako její předchůdkyně, bude tudíž obsahovat nominále 5 €, 10 €, 20 €, 50 €, 100 €, 200 € a 500 €. Celkové grafické ztvárnění však umožní snadno obě dvě série od sebe rozpoznat.

Zpočátku budou obě série obíhat společně. Bankovky staré série však budou postupně stahovány z oběhu a po určité době ztratí statut zákonného platidla. Tento okamžik bude s dostatečným časovým předstihem veřejnosti oznámen. Avšak i po ukončení platnosti budou moci být kdykoliv bankovky staré série vyměněny za bankovky nové série v národních centrálních bankách Eurosystému.

V r. 2013 bude ECB spolu s národními centrálními bankami Eurosystému vést obsáhlou komunikační kampaň s cílem zvýšit povědomí veřejnosti o chystané změně.

Více informací na stránkách Euro naše měna .