Polská vláda přijala strategický dokument k zavedení eura

doc. Ing. Oldřich Dědek, CSc.
doc. Ing. Oldřich Dědek, CSc. národní koordinátor pro zavedení eura v ČR

Vydáno

Euro_w_PolscePolské ministerstvo financí zveřejnilo 26. října 2010 vládou schválený dokument pod názvem  „Strategické zásady národního plánu zavedení eura“, který  vypracoval Úřad vládního zmocněnce pro zavedení eura v Polsku. V úvodní deklaraci tohoto dokument se uvádí, že zavedení eura a možnost využívat přínosů plného členství v evropské hospodářské a měnové unii patří k hlavním prioritám polské vlády a také že společnou evropskou měnu je třeba přijmout co nejdříve.

Jmenované Zásady se zabývají i vyčíslením nákladů a přínosů zavedení eura. Krátkodobý přínos spojený se zavedením eura je podle různých scénářů odhadován v intervalu 0,9 % až 1, 9 % HDP, zatímco dlouhodobé přínosy jsou očekávány v intervalu 2,5 až 7,45 % HDP.

Dokument nevyhlašuje cílové datum zavedení eura v Polsku, přičemž odkazuje zejména na potřebu jistějšího výhledu udržitelného plnění předepsaných konvergenčních kritérií. Zároveň připomíná, že integrace Polska do eurozóny nespočívá jen v udržitelném plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a posílení flexibility ekonomiky, ale zároveň také v rozsáhlých technických přizpůsobovacích procesech ve veřejné správě, podnikovém i finančním sektoru. V tomto ohledu představuje zavedení eura organizační výzvu mimořádného rozsahu, která vyžaduje od každé instituce, firmy a občana nutnost řádné přípravy a vyvíjení řady vlastních aktivit.

Příprava na zavedení eura zahrnuje rozsáhlé přizpůsobení legislativy včetně stanovení jednoznačných a srozumitelných zásad pro přepočet peněžních částek (cen, mezd, zůstatků na bankovních účtech atd.) z národní měny na měnu euro. Neméně důležitým opatřením je přijetí vhodných nástrojů ochrany spotřebitele, vypracování efektivní komunikační strategie, stanovení postupu  výměny oběživa či přizpůsobení informačních systémů.

V zájmu zamezení rizikům spojeným se změnami tak značného rozsahu dokument konstatuje, že v řadě oblastí je vhodné či dokonce nezbytné začít s technickými přípravami již v současném období, a to zejména v analytické, metodické a vzdělávací rovině, a to včetně vytvoření potřebných organizačních struktur. V čele technických příprav stojí vládní zmocněnec pro zavedení eura v Polsku, přičemž celé organizační struktuře spolupředsedá také zmocněnec bankovní rady polské centrální banky. Vlastní organizační struktura sestává z Národního koordinačního výboru pro zavedení eura, Koordinační rady a osmi pracovních skupin. Vedle toho byl na ministerstvu financí zřízen Úřad vládního zmocněnce pro zavedení eura v Polsku, jehož hlavním současným úkolem je příprava metodických analýz  a organizační a logistická podpora činnosti vládního zmocněnce.

První metodicko analytická fáze technických příprav na zavedení eura v Polsku  bude podrobně shrnuta v Národním plánu zavedení eura, spolu s obecným harmonogramem budoucích navazujících fází. Plán bude vypracován společně  vládou, centrální bankou a dalšími institucemi zapojenými do organizačních struktur technických příprav. Termín jeho předložení byl určen na konec září příštího roku.

Související dokumenty