Konference ECB k právním aspektům eura

oddělení 1002 - Vládní a parlamentní agenda
oddělení 1002 - Vládní a parlamentní agenda

Vydáno

V roce 2009 eurozóna vstupuje do druhého desetiletí své existence a toto výročí je připomínáno množstvím společenských akcí. Mezi ně patří též konference 10 years of European Monetary Union: a legal perspective, kterou uspořádala ve dnech 29. a 30. ledna 2009 ve Frankfurtu Evropská centrální banka.

Bohatý program konference obsáhl čtyři tématické bloky, věnované institucionální struktuře eurozóny, právním aspektům konvergence a používání eura, cílům a úkolům eurosystému a jeho vnější dimenzi. Konference se nesla v duchu pozitivního hodnocení dosavadních zkušeností s eurem, které jsou podle mnohých řečníků výzvou k identifikaci stávajících úzkých míst ve fungování eurozóny. A jako červená niť se jednotlivými vystoupeními prolínala současná finanční krize testující životaschopnost projektu společné měny.

Podnětným vystoupením zaujala profesorka R. Lastra z Univerzity of London, která se zaměřila na úzká místa v institucionálním uspořádání eurozóny. Upozornila na tři asymetrie či nekonzistence v současné architektuře EMU,  které se stávají zdrojem napětí:

  • koexistence centralizované měnové a decentralizované fiskální politiky;
  • kontrast mezi jasným centralizovaným mandátem cenové stability a nejasným decentralizovaným mandátem při sledování finanční stability;
  • rozporuplná institucionální dělba práce při zabezpečování vnitřní a vnější dimenze měnové stability.

Podle názoru prof. Lastry eurozóna čelí tzv. trilematu finančního dohledu (viz obrázek), které se v řadě aspektů podobá známému učení o tzv. neslučitelné trojici (impossible trinity). Jinými slovy, podobně jako již praxe mnohokrát ověřila, že nelze mít současně  kurzovou stabilitu, volný pohyb kapitálu a nezávislou měnovou politiku, současná finanční krize dokládá, že nelze mít zároveň stabilní finanční systém, integrované finanční trhy a finanční dohled na národním základě.

Trilema finančního dohledu v eurozóně

Jak známo, Evropská unie nalezla únik z neslučitelné trojice v podobě zavedení společné měny euro. Prof. Lastra naznačila, že východisko z trilematu finančního dohledu by mělo být analogicky hledáno ve vytvoření “evropského regulátora“ finančního systému. A podobě jako byl Evropský systém centrálních bank dosažen ve třech etapách, stejným etapovitým způsobem by měl být vytvořen i Evropský systém finančních supervizorů. Dosažení tohoto stavu však podle prof. Lastry nebude jednoduché, neboť podmínkou je vyřešení velmi náročných problémů souvisejících s transferem dohlížecích kompetencí. Nicméně je to další výzva pro země Evropské unie směrem k dalšímu posílení společné evropské měny.

Remarks on the future of European financial regulation and supervision   Keynote address by Jean-Claude Trichet, President of the ECB at the Committee of European Securities Regulators (CESR) Paris, 23 February 2009 (anglicky)