Euro v českém jazyce

oddělení 1002 - Vládní a parlamentní agenda
oddělení 1002 - Vládní a parlamentní agenda

Vydáno

Výraz euro se již stal pevnou součástí českého jazyka. Vzniká proto otázka, jak jej správně používat, v jakých různých kontextech se s ním setkáváme a jak zamezit různým jazykovým nedokonalostem. Studie vypracovaná PhDr. Josefem Šimandlem, Ph.D., vědeckým pracovníkem Ústavu pro jazyk český AV ČR, mapuje, jak se v českém tisku i jiných zdrojích s tímto výrazem zachází. Shrnuta je řada uplatnění jmenovaného termínu, a to samozřejmě nikoli jen v souvislosti s označením společné evropské měny:

 • Tzv. komponent euro- nabýval tradičně významu „zahrnující Evropu“ (euroamerický, Euroasie). Ve 21. století převážil význam „týkající se Evropské unie“ a „týkající se eura“. Počet českých výrazů s komponentem euro- roste a spolu s tím i diferenciace jeho významů, včetně významu „odpovídající evropským standardům“ (euroláhev, europaleta). Stal se i součástí spontánní jazykové kreativity označující např. nekritický obdiv k Evropské unii nebo měně euro (tzv. eurohujerství nasbíralo 90 odkazů na internetu) nebo pro laika ne zcela srozumitelných slangových ekonomických výrazů (eurodolar).
 • Anglický výraz Euro je v českých textech rovněž stále běžnější, aniž by byl překládán (Euro Hockey Tour, fotbalové EURO, Euro Shopping Park, aj.). U těchto anglických výrazů nejprve dochází k modifikaci jejich správné anglické výslovnosti a dále se při běžném používání v češtině zpravidla neudrží v nesklonné podobě.

Výraz euro jako označení společné evropské měny se používá nejčastěji takto:

 • V postavení po předložce, kde postupně jasně převažuje skloňovaný tvar (např. tvar v euru  ve srovnání s neskloňovaným tvarem v euro  nebo k euru oproti k euro atp.).
 • V podobě tzv. numerativu (2 miliony eur/euro), kdy je třeba, tak jako v případě jiných měn, užívat tzv. genitiv plurálu (např. 2 miliony dolarů). Oproti tomu ale stál názor, že např. tvar sto eur je nelibozvučný a že v Evropě se slovo euro vesměs neskloňuje.

Studie považuje za správné euro skloňovat. To je ostatně stále více ve shodě s převládající praxí. Na druhou stranu by to znamenalo určitou rozpolcenost, kdy např. eurobankovka, na níž je napsáno 10 EURO by v češtině musela být interpretována jako 10 EUR. Proto patrně neskloňovaný tvar z praxe zcela nezmizí. Dalšími příklady užití je např.:

 • Užívání s tzv. opěrným substantivem (měna euro) je sice po formální stránce správné, ale podle studie již jde částečně o přežitek, neboť každý již ví, že euro je měna.
 • Singulár a plurál (platit eurem/eury, platit v euru/eurech). Vyjádření singulárem má podobně jako počáteční nesklonnost klesající tendenci.
 • značka € a bankovní kód EUR se nemají používat mimo svůj obvyklý kontext (stejně jako např. $, £, ¥ , resp. USD, GBP, JPY). Příkladem nesprávného použití je EURpaleta namísto správného europaleta).

Vyústěním studie jsou následující doporučení:

 • Komponent píšeme dohromady (eurovolby, eurozóna, euroskeptik, aj.)
 • Anglický výraz se neohýbá a zachovává velké písmeno u všech plnovýznamových slov (Euro Disneyland, Euro Hospital Group, aj.).
 • Označení společné evropské měny euro se píše s malým písmenem, je středního rodu a skloňuje se podle vzoru město.

  Související dokumenty