Konference Rakouské národní banky o euru

oddělení 1002 - Vládní a parlamentní agenda
oddělení 1002 - Vládní a parlamentní agenda

Vydáno

Ekonomické konference organizované Rakouskou národní bankou mají dlouholetou tradici. Letošní akce, pořádaná ve dnech 28. a 29. dubna, byla věnována vyhodnocení první dekády fungování Hospodářské a měnové unie (EMU).  Dojem, který konference u účastníků zanechala, lze stručně shrnout jako jednoznačná „oslava“  úspěšného fungování EMU, a to jak z pohledu celé Evropské unie, tak z hlediska přínosů pro samotné Rakousko. Nejčastěji opakovanými slovy byla stabilita, prosperita a solidarita. Příznačný byl i optimismus ohledně perspektiv dalšího vývoje.

Jako řečníci na konferenci vystoupili nejvýše postavení činitelé Rakouska: kancléř A. Gusenbauer, vicekancléř a ministr financí W. Molterer a guvernér Rakouské národní banky K. Liebscher. Pozvání přijali o vysocí představitelé EU: president ECB J. C. Trichet, president Euroskupiny J. C. Junker či bývalý president Deutche Bundesbank H. Tietmeyer. Jejich vystoupení byla vedena v rovině jednoznačně pozitivního zamyšlení nad aktuálními problémy eurozóny a nad jejich řešením do budoucna. Ve vztahu k Rakousku se vesměs k pozitivnímu hodnocení připojili i sociální partneři (zástupci odborů a průmyslové federace), a víceméně i zástupci špičkových rakouských výzkumných ústavů.

Intelektuálně osvěžujícím dojmem působila vystoupení předních akademiků, v nichž se objevovaly zajímavé myšlenky, názory i diskutabilní otázky. Jako hlavní řečník byl pován profesor Ch. Wyplosz z Graduate Institute of International Studies v Ženevě. Jako panelisté se dále prezentovali profesorka M. Maurel z University of Paris I, P. Lane z Trinity College v Dublinu, profesor A. K. Rose z University of California v Berkeley a emeritní profesor pro bankovnictví a finance Ch. Goodhart z London School of Economics.

Z neevropských řečníků brilantní prezentací zaujal E. P. Lazear, šéf  rady poradců amerického presidenta. Ten se s využitím faktů a grafů snažil přesvědčit auditorium, že ekonomika USA zdaleka není v krizi a že neztrácí své pozice v celosvětovém měřítku.

Za určitý nedostatek konference lze označit to, časově byla upřednostňována připravená vystoupení a že méně času zbývalo na diskusi. Přitom právě z pléna padaly zajímavé otázky. Mimo jiné proč je uzavřený trh práce v Rakousku pro nové členské země. Rakouští řečníci volili různé odpovědi, z nichž se nicméně dal vyvodit závěr, že jiný přístup by rakouští voliči politikům neodpustili.

Informace o  konferenci je přístupná na adrese: www.oenb.at (Presse und Publikationen).