Odborný profil

sekce 07- Mezinárodní vztahy a finanční trhy
sekce 07- Mezinárodní vztahy a finanční trhy

Vydáno

Dne 28. března 2007 vláda jmenovala do funkce národního koordinátora pro zavedení eura v ČR prof. Ing. Oldřicha Dědka, CSc., který tuto funkci vykonával až do 28. února 2017. V současné době je tato funkce neobsazena.

prof. Ing. Oldřich DědekOldřich Dědek vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a až do r. 1992 pracoval jako výzkumný pracovník Ekonomického ústavu ČSAV. Odborné vzdělání si doplňoval studijními pobyty na London School of Economics, University of Warwick a ve Federal Reserve Bank of Kansas City. V letech 1996-98 působil jako poradce guvernéra České národní banky a krátce i jako poradce předsedy vlády ČR. V období 1999-2005 zastával funkci viceguvernéra ČNB. Od r. 2005 přednáší na Institutu ekonomických studií Univerzity Karlovy problematiku finančních trhů a evropské ekonomické integrace. Je autorem dvou knižních monografií věnovaných euru: Historie evropské měnové integrace, Od národních měn k euru (C. H. Beck 2008) a Doba eura, Úspěchy i nezdary společné evropské měny (Linde Praha 2014).

 

Veřejné aktivity

Osmnáct let eura

ČT24, Studio 6
dne 4. ledna 2017

Archiv veřejných aktivit národního koordinátora pro zavedení eura