Francie

prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc.
prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc. národní koordinátor pro zavedení eura v ČR

Vydáno

Členská země eurozóny od 1. ledna 1999.

Vlajka - FrancieNa mincích v hodnotě 1 € a 2 € je zobrazen strom, jehož autorem je Joaquim Jiminez a který symbolizuje život, stabilitu a růst. Strom je obepnut šestiúhelníkem, kolem kterého je motto Francouzské republiky „Liberté, Egalité, Fraternité“ (volnost, rovnost, bratrství). Mince 10, 20 a 50 centů nesou motiv rozsévačky, který má od r. 1898 stálé místo na francouzských mincích a známkách. Autem návrhu je Laurent Jorlo, jehož moderní ztvárnění představuje Francii, která se integruje do Evropy, ale zároveň zůstává sama sebou. Na mincích v hodnotě 1, 2 a 5 centů je vyobrazena Marianne, symbol Francie, s odhodlaným výrazem ztělesňujícím touhu po silné a věčné Evropě. Motiv na minci navrhla Fabienne Courtiade z pařížské mincovny.

Při výběru motivů na národní stranu mincí bylo posouzeno více než 1200 návrhů. Členy komise, které předsedal francouzský ministr financí a hospodářství, byli odborníci na numismatiku, umělci, bývalá členka Evropské komise Christine Scrivener, poslanci, ředitel Francouzské mincovny Emanuel Constans, rytec Pierre Rodier, herečka Irene Jacob a zástupci dalších odborných orgánů.

 

Francie, mince 2 euro     Francie, mince 1 euro

 Francie, mince 50 centů     Francie, mince 20 centů     Francie, mince 10 centů

    Francie, mince 5 centů     Francie, mince 2 centy     Francie, mince 1 cent

 

Evropská komise     Evropská centrální banka