Eurobankovky a euromince

S eurovými bankovkami a mincemi si každý občan eurozóny nosí ve své peněžence hmatatelný důkaz probíhající evropské integrace. Vystaven je podprahovému působení symboliky a metaforického sdělení společných peněz, jimiž jsou spolupráce a komunikace v Evropě při respektování její rozmanitosti.

ilustrace

Vzhled eurobankovek

Eurové bankovky mají jednotnou podobu ve všech státech eurozóny. Jsou vydávány v sedmi nominálních hodnotách 5 €, 10 €, 20 €, 50 €, 100 €, 200 € a 500 €. Za plynulý oběh eurobankovek ručí Evropská centrální banka, která úzce spolupracuje s centrálními bankami členských států eurozóny.

Ochrana eurobankovek

V dnešní době mají padělatelé snazší přístup k technice, která umožňuje zdařilé napodobování peněz. Současné emise bankovek proto používají více ochranných prvků, které se neustále zdokonalují. Kontrola pravosti bankovky nezabere dlouhou dobu, díky ní se však můžeme vyhnout mnoha případným nepříjemnostem.

Historie eurobankovek

Příprava eurobankovek byla zahájena již v r. 1994 v předstihu před vznikem hospodářské a měnové unie. Svěřena byla Evropskému měnovému institutu, předchůdci Evropské centrální banky. V celoevropské veřejné soutěži zvítězil návrh rakouského výtvarníka Roberta Kaliny s tématem Epochy a slohy.

Společná strana euromincí

Přední či také lícní strana mince je ta, kde bývá vyražena nominální hodnota. Sada lícních stran euromincí se skládá z osmi nominálních hodnot. Dvě mince jsou eurové s hodnotami 1 a 2 euro, šest mincí je centových s hodnotami 1, 2, 5, 10, 20 a 50 centů. Přední strana euromincí je společná ve všech zemích eurozóny.

Národní strany euromincí

Zadní či také rubová strana euromincí obsahuje motivy, které si každý stát eurozóny určuje sám. Motiv může být stejný pro všechny euromince, pro několik z nich nebo jiný pro každou z osmi denominací. Bez ohledu na příslušnost národního motivu všechny tyto euromince platí na celém území eurozóny.

Pamětní mince

Zákonným platidlem na území eurozóny jsou též oběžné pamětní mince. Tyto mince jsou vydávány pouze v nominální hodntě 2 €. Mají stejné fyzikální vlastnosti, jaké má běžná dvoueurová mince, a také mají s touto mincí společnou přední stranu. Liší se pouze pamětním motivem, který je zobrazen na národní straně mince.

Ochrana euromincí

Euromince mají řadu specifických a obtížně reprodukovatelných vlastností, které ztěžují jejich padělání. Vyznačují se snadnou rozpoznatelností jednotlivých nominálních hodnot, a to i osobami se zrakovým postižením. Na odhalování padělků se zaměřují národní mincovny, které úzce spolupracují s evropskými orgány.