Pamětní mince

odbor 27 - Finanční trhy I
odbor 27 - Finanční trhy I

Vydáno

Aktualizováno 1. 7. 2015
  • Společná pamětní mince 2015

Motivový obrázekKaždý členský stát eurozóny má možnost vydat jednu pamětní eurominci ročně. Lícní strana těchto mincí, jakož i jejich fyzikální vlastnosti jsou totožné s běžnou dvoueurovou mincí. Jednotícím prvkem rubové strany je okruží s 12 hvězdami Evropské unie, do něhož je umístěn motiv mince. Volba a grafické zpracování motivu spadají do působnosti jednotlivých zemí. Pamětní mince jsou určeny k oběhu a představují zákonné platidlo na celém území eurozóny bez ohledu na jejich emitenta.

Při příležitosti významných evropských výročí jsou všemi členy eurozóny vydávány společné pamětní euromince. Vyznačují se jednotným motivem na národní straně pamětní mince. Doposud byly uvedeny do oběhu tři takové mince. První v r. 2007 při příležitosti padesátého výročí podpisu Římských smluv, jimiž byla založena dnešní Evropská unie. Druhá společná pamětní euromince z r. 2009 připomíná desetileté výročí vzniku eura. Desetileté výročí zavedení hotovostního eura připomenula společná pamětní mince vydaná v r. 2012.

Členské země eurozóny mohou vydávat též sběratelské mince. Na rozdíl od pamětních mincí sběratelské mince nejsou určeny k běžnému užívání jako platidla. Z tohoto důvodu se nesmí svým vzhledem podobat běžným euromincím, od nichž se také liší nominální hodnotou i technickými parametry. Zákonným platidlem jsou pouze v zemi emitenta.


VYOBRAZENÍ SPOLEČNÝCH PAMĚTNÍCH MINCÍ

Společná pamětní mince 2015

Společná pamětní mince 2015

Mince byla uvedena do oběhu v červenci 2015 při příležitosti třicátého výročí existence vlajky Evropské unie. Ze 62 přihlášených soutěžních námětů odborná komise vybrala pět námětů do užšího kola. Vítězný námět následně vzešel z internetového hlasování, jehož se mohli účastnit občané a rezidenti členských států eurozóny. Autorem vítězného námětu je řecký grafik Georgios Stamatopoulos z Bank of Greece.


Společná pamětní mince 2012

Společná pamětní mince 2012

Mince byla uvedena do oběhu při příležitosti desátého výročí okamžiku, kdy fyzicky začaly obíhat eurové bankovky a mince. Základní motiv mince symbolizuje pozici, kterou euro získalo na mezinárodní scéně. Ve stylizované podobě je rovněž zachycen význam eura pro život běžných lidí (reprezentovaných skupinou pěti osob), pro obchod (symbolicky zastoupený lodí), pro průmysl (zastoupený tovární budovou) a pro energetiku (zastoupenou větrnými mlýny). Autorem vítězného návrhu je Helmut Andexlinger, grafik rakouské mincovny. Vítězný návrh vzešel z internetového hlasování, jehož se zúčastnilo téměř 35 000 občanů eurozóny.


Společná pamětní mince 2009

Společná pamětní mince 2009

Mince byla vydána při příležitosti desátého výročí hospodářské a měnové unie. Vyobrazena je zde stylizovaná postava s primitivním znázorněním eura jako symbolem mnohatisícileté historie vzájemného obchodování na evropském kontinentě, které započalo pravěkem a dnes probíhá v prostředí hospodářské integrace Evropy. Vítězný návrh je prací rytce řecké centrální banky George Stamatopoulose. Návrh volila veřejnost pomocí počítačového propojení v celé Evropské unii. Svůj hlas odevzdalo více než 141 000 osob.


Společná pamětní mince 2007

Společná pamětní mince 2007

Mince zobrazuje dokument Římské smlouvy na pozadí připomínajícím dlažbu náměstí Piazza del Campidoglio v Římě. V tomto městě 25. března 1957 smlouvu podepsalo šest zakládajících zemí. Římskou smlouvou bylo založeno Evropské hospodářské společenství. Na minci je v příslušných jazycích vydávajících zemí, nebo v latině uveden text „Římská smlouva 50 let“, „EVROPA“ a název země. Text se tedy podle jednotlivých zemí liší, ale motiv zůstává stejný. Návrh mince byl vybrán v soutěži, kterou uspořádaly evropské mincovny.


VYOBRAZENÍ VŠECH PAMĚTNÍCH MINCÍ

Přehled národních pamětních mincí, členěný podle zemí i podle roku emise, je k dispozici na internetových stránkách Evropské komise a Evropské centrální banky.