Kritérium veřejného dluhu

odbor 27 - Finanční trhy I
odbor 27 - Finanční trhy I

Vydáno

Aktualizováno 14. 2. 2024
  • aktualizována data v tabulce
  • aktualizována data v tabulce
  • aktualizována data v tabulce
  • aktualizována data v tabulce
  • aktualizována data v tabulce
  • aktualizována data v tabulce
  • aktualizována data v tabulce
  • aktualizována data v tabulce

Motivový obrázekPři hodnocení stavu veřejných financí z pohledu dluhového kritéria se sleduje, zda poměr veřejného dluhu k hrubému domácímu produktu nepřekračuje referenční hodnotu 60 %. Výjimku z překročení stanovené meze představují situace, kdy uvedený poměr se snižuje a blíží se uspokojivým tempem k referenční hodnotě.

Vzhledem k nízké výchozí zadluženosti Česká republika neměla s plněním dluhového kritéria problémy. Po výrazném navýšení veřejného dluhu v letech 2001-2003, které bylo způsobeno započtením vládních záruk a převzetím závazků konsolidačních agentur, se dluh vládního sektoru stabilizoval kolem úrovní 30 % HDP. Po nástupu světové finanční krize doprovázené hospodářskou recesí však začal od r. 2009 prudce narůstat. Celková zadluženost českého vládního sektoru sice nadále zůstává ve srovnání s průměrem EU relativně nízká, prostor pro plnění dluhového kritéria se však bez reforem zaměřených na dlouhodobou udržitelnost veřejných financí zužuje.

 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Vývoj plnění kritéria veřejného dluhu
Referenční hodnota 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0
Česká republika 25,3 28,8 30,1 30,4 29,8 29,6 29,0 28,7 34,3 38,4 41,4 44,2
  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Referenční hodnota 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0
Česká republika 44,4 41,9 39,7 36,6 34,2 32,1 30,0 37,7 42,0 44,2 44,7p 45,9p

 

Zdroj: Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou. Společný dokument Ministerstva financí ČR a České národní banky. Různé roky.

 

Poznámka: Údaje označené indexem p jsou prognózované hodnoty, převzaté z dokumentu Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou – 2023.