Kritérium cenové stability

odbor 27 - Finanční trhy I
odbor 27 - Finanční trhy I

Vydáno

Aktualizováno 14. 2. 2024
  • aktualizována data v tabulce
  • aktualizována data v tabulce
  • aktualizována data v tabulce
  • aktualizována data v tabulce
  • aktualizována data v tabulce
  • aktualizována data v tabulce
  • aktualizována data v tabulce
  • aktualizována data v tabulce

Motivový obrázekKritérium cenové stability vyžaduje, aby průměrná míra inflace měřená v průběhu jednoho roku před provedeným šetřením nepřekračovala o více než 1,5 procentního bodu míru inflace nejvýše tří členských států, které v oblasti cenové stability dosáhly nejlepších výsledků. Inflace se měří pomocí harmonizovaného indexu spotřebitelských cen a spočtena je jako přírůstek posledního dostupného 12-ti měsíčního průměru jmenovaného indexu oproti předchozímu 12-ti měsíčnímu průměru. Referenční hodnota cenového kritéria vychází z prostého aritmetického průměru inflací ve vybraných zemích s nejlepšími výsledky cenové stability.

Česká republika se vyznačuje nízkoinflačním prostředím. Na dosahování trvale nízké inflace je zaměřen inflační cíl České národní banky, stanovený na úrovni 2 % pro meziroční růst spotřebitelské inflace. Ojedinělé překračování tohoto cíle je vysvětlitelné jednorázovými neměnovými vlivy, např. úpravami nepřímých daní či celosvětovým růstem cen energií a potravin. Tyto vlivy časem odeznívají, aniž by nepříznivě ovlivnily inflační očekávání.

Česká republika má vytvořeny příznivé předpoklady pro plnění kritéria cenové stability.

 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Vývoj plnění inflačního kritéria
Referenční hodnota 3,1 2,6 2,7 2,2 2,5 2,9 2,8 4,1 1,5 2,4 3,1 3,1
Česká republika 4,5 1,4 -0,1 2,6 1,6 2,1 3,0 6,3 0,6 1,2 2,1 3,5
  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Referenční hodnota 1,8 1,3 0,6 0,7 2,1 2,2 1,9 0,5 2,2 8,6 4,6p 3,5p
Česká republika 1,4 0,4 0,3 0,6 2,4 2,0 2,6 3,3 3,3 14,8 12,1p 3,5p

 

Zdroj: Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou. Společný dokument Ministerstva financí ČR a České národní banky. Různé roky.

 

Poznámka: Údaje označené indexem p jsou prognózované hodnoty, převzaté z dokumentu Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou – 2023.