Plnění maastrichtských kritérií

odbor 27 - Finanční trhy I
odbor 27 - Finanční trhy I

Vydáno

Aktualizováno 16. 2. 2024
  • nový dokument
  • nový dokument
  • nový dokument
  • nový dokument
  • nový dokument
  • nový dokument
  • nový dokument

Každým rokem Ministerstvo financí a Česká národní banka zpracovávají společný materiál Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou. Tento dokument má ustálenou strukturu. Jeho první část vyhodnocuje míru současného plnění maastrichtských konvergenčních kritérií i očekávaný výhled jejich plnění do budoucna. V souladu s vymezením jmenovaných kritérií jsou hodnoceny následující oblasti: kritérium cenové stability, kritérium udržitelnosti veřejných financí v členění na kritérium deficitu sektoru vládních institucí a kritérium dluhu sektoru vládních institucí, kritérium stability měnového kurzu, kritérium dlouhodobých úrokových sazeb.

Druhá část materiálu posuzuje připravenost české ekonomiky na členství v měnové unii nad rámec povinně plněných konvergenčních kritérií. Předmětem hodnocení je cyklická a strukturální sladěnost české ekonomiky s eurozónou, inspirovaná teorií optimální měnové oblasti. Uvedeny jsou zde jak oblasti, které dlouhodobě hovoří pro přijetí eura v České republice, tak i oblasti, které vytvářejí určité riziko makroekonomických nákladů. V návaznosti na institucionální změny ve správě EU a eurozóny jsou popsány nově vznikající závazky pro přistupující země.

Na základě provedených analýz je vládě doporučováno, zda vstoupit do kurzového mechanismu ERM II, od čehož se odvíjí termín zavedení eura.

Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou - 2023 (.PDF, 673 kB) 
Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 14. února 2024 č. 106.

Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou - 2022 (.PDF, 596 kB) 
Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 21. prosince 2022 č. 1077.

Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou - 2020 (.PDF, 509 kB)
Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 7. prosince 2020 č. 1283.

Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou - 2018 (.PDF, 550 kB)
Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 12. prosince 2018 č. 834.

Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou - 2017 (.PDF, 786 kB)
Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 22. prosince 2017 č. 894.

Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou - 2016 (.PDF, 789 kB)
Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 14. prosince 2016 č. 1123.

Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou - 2015 (.PDF, 567 kB)
Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 21. prosince 2015 č. 1075.

Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou - 2014 (.PDF, 432 kB)
Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 15. prosince 2014 č. 1059.

Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou - 2013 (.PDF, 373 kB)
Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 18. prosince 2013 č. 979.

Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou - 2012 (.PDF, 335 kB)
Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 20 prosince 2012 č. 953.

Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou - 2011 (.PDF, 346 kB)
Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 14. prosince 2011 č. 923.

Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou - 2010 (.PDF, 250 kB)
Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 22. prosince 2010 č. 936.

Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou - 2009 (.PDF, 348 kB)
Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 21. prosince 2009 č. 1575.

Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou - 2008 (.PDF, 390 kB)    
Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 16. prosince 2008 č. 1583.

Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou - 2007 (.PDF, 515 kB)
Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 19. prosince 2007 č. 1430.

Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou - 2006 (.PDF, 498 kB)
Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 25. října 2006 č. 1231.

Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou - 2005 (.PDF, 338 kB)
Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 23. listopadu 2005 č. 1509.

Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou - 2004 (.PDF, 671 kB)
Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 12. ledna 2005 č. 41.

  

Assessment of the Fulfilment of the Maastricht Convergence Criteria and the Degree of Economic Alignment of the Czech Republic with the Euro Area