Konvergenční program

odbor 27 - Finanční trhy I
odbor 27 - Finanční trhy I

Vydáno

Aktualizováno 30. 4. 2024

Konvergenční program je dokument, ve kterém členské státy EU, jež nejsou členy eurozóny, objasňují své střednědobé rozpočtové strategie. Tyto strategie jsou zpracovávány minimálně s tříletým časovým výhledem. Cílem jmenovaných dokumentů je přispívat prostřednictvím vzájemného dohledu a koordinace rozpočtových politik k vyšší rozpočtové disciplíně a tím i k naplňování závazků plynoucích z Paktu stability a růstu. Dokumenty obdobného charakteru, které zpracovávají členské země eurozóny, se nazývají stabilizační programy.

Konvergenční programy podávají odpočet z plnění střednědobého rozpočtového cíle. Objasňují též základní předpoklady o makroekonomickém vývoji z pohledu hospodářského růstu, vývoje na trhu práce, inflace a dalších důležitých ekonomických veličin. Popisují a hodnotí dílčí opatření hospodářské politiky, která umožňují dosažení cílů konvergenčního programu. Analyzovány jsou dopady přijatých opatření na velikost deficitu a dluhu veřejných financí. Pozornost je věnována střednědobým cílům měnové politiky a dopadům přijímaných opatření na cenovou a kurzovou stabilitu.

K významné změně při projednávání konvergenčních a stabilizačních programů došlo v r. 2011 v rámci zavedení evropského semestru. Zavedeno bylo časové schéma, které umožňuje, aby koordinace národních rozpočtových politik z evropské úrovně proběhla předtím, než členské státy EU přistoupí k přípravným pracím na rozpočtu pro příští rok.

V České republice odpovídá za vypracování konvergenčního programu ministerstvo financí. První konvergenční program byl vypracován v r. 2004 po přistoupení ČR k Evropské unii.

Konvergenční program ČR - duben 2024 (.PDF, 1027 kB)
Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 24. dubna 2024 č. 267.

Konvergenční program ČR - duben 2023 (.PDF, 1234 kB)
Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 26. dubna 2023 č. 278.

Konvergenční program ČR - duben 2022 (.PDF, 1009 kB)
Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 11. května 2022 č. 372.

Konvergenční program ČR - duben 2021 (.PDF, 1000 kB)
Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 26. dubna 2021 č. 402.

Konvergenční program ČR - duben 2020 (.PDF, 901 kB)
Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 30. dubna 2020 č. 488.

Konvergenční program ČR - duben 2019 (.PDF, 813 kB)
Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 29. dubna 2019 č. 278.

Konvergenční program ČR - duben 2018 (.PDF, 930 kB)
Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 30. dubna 2018 č. 281.

Konvergenční program ČR - duben 2017 (.PDF, 988 kB)
Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 24. dubna 2017 č. 314.

Konvergenční program ČR - květen 2016 (.PDF, 928 kB)
Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 11. května 2016 č. 410.

Konvergenční program ČR - duben 2015 (.PDF, 630 kB)
Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 29. dubna 2015 č. 319.

Konvergenční program ČR - duben 2014 (.PDF, 604 kB)
Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 28. dubna 2014 č. 319.

Konvergenční program ČR - duben 2013 (.PDF, 633 kB)
Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 24. dubna 2013 č. 290.

Konvergenční program ČR - duben 2012 (.PDF, 599 kB)
Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 25. dubna 2012 č. 309.

Konvergenční program ČR - duben 2011 (.PDF, 515 kB)
Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 4. května 2011 č. 320.

Konvergenční program ČR - leden 2010 (.PDF, 531 kB)
Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 8. února 2010 č. 100.

Konvergenční program ČR - listopad 2008 (.PDF, 600 kB)
Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 12. listopadu 2008 č. 1392.

Konvergenční program ČR - listopad 2007 (.PDF, 655 kB)
Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 28. listopadu 2007 č. 1338.

Konvergenční program ČR - březen 2007 (.PDF, 602 kB)
Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 12. března 2007 č. 216.

Konvergenční program ČR - listopad 2006 (.PDF, 532 kB)
Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 30. listopadu 2006 č. 1347.

Konvergenční program ČR - listopad 2005 (.PDF, 973 kB)
Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 23. listopadu 2005 č. 1508.

Konvergenční program ČR - listopad 2004 (.PDF, 988 kB)
Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 24. listopadu 2004 č. 1184.

Konvergenční program ČR - květen 2004 (.PDF, 1136 kB)
Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 12. května 2004 č. 446.

 

Convergence Programmes