Slovinsko

prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc.
prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc. národní koordinátor pro zavedení eura v ČR

Vydáno

Členská země eurozóny od 1. ledna 2007.

Vlajka - SlovinskoMince 2 € nese portrét France Prešerena, největšího slovinského básníka, spolu s nápisem "Shivé naj vsi naródi" (Bůh požehnej všem národům) psaným jeho rukopisem. Podél okraje je nápis SLOVENIJA. Na minci 1 € je vyobrazen Primož Trubar, autor první tištěné knihy ve slovinštině z r. 1550. Mince 50 centů zobrazuje nejvyšší slovinskou horu Triglav. Na minci 20 centů je motiv lipicánských koní. Mince 10 centů připomíná neuskutečněný projekt budovy slovinského parlamentu od architekta Josipa Plečnika. Mince 5 centů zobrazuje rozsévače hvězd. Mince 2 centy zobrazuje tzv. knížecí kámen, používaný při slavnostním uvádění panovníka na trůn. Na minci 1 cent je vyobrazen čáp.

Autory grafických návrhů jsou přední slovinští výtvarníci Miljenko Licul, Maja Licul a Janez Bolka.

 

Slovinsko, mince 2 euro     Slovinsko, mince 1 euro

 Slovinsko, mince 50 centů     Slovinsko, mince 20 centů     Slovinsko, mince 10 centů

    Slovinsko, mince 5 centů     Slovinsko, mince 2 centy     Slovinsko, mince 1 cent

 

 Evropská komise     Evropská centrální banka